Brezplačni posvet IZZIVI USPEŠNOSTI, PROFITABILNOSTI IN PRIHODNOSTI PODJETIJ

RIC Novo mesto in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine vabita na brezplačni posvet IZZIVI USPEŠNOSTI, PROFITABILNOSTI IN PRIHODNOSTI PODJETIJ, ki bo v petek, 28. 9. 2018, v prostorih Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto.

Posvet je namenjen direktorjem podjetij in javnih zavodov, strokovnim delavcem, ki skrbijo za razvoj kadrov, izobraževalcem odraslih in vsem, ki jih ta tematika zanima.

Demografske spremembe v družbi kličejo po spremembah na vseh ravneh. Naraščajoče število upokojencev, nizka stopnja aktivnosti starejših na trgu dela, staranje zaposlenih … terjajo spremembe pokojninske reforme, razmislek o aktivnem staranju upokojencev in razvijanje ukrepov za upravljanje starejših zaposlenih in medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu.

Država z različnimi ukrepi spodbuja razvijanje ukrepov in prilagoditev na nove razmere. Veliko sredstev je namenjenih za usposabljanje zaposlenih, še posebej starejših, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu, ter za svetovalno podporo zaposlenim, in svetovalno podporo zaposlenim, ki potrebujejo oziroma želijo nadgraditi svoje kompetence.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad v letih 2016–2019 sofinancirata usposabljanja zaposlenih, v letih 2016–2022 pa je zaposlenim, ki se želijo usposabljati,  na voljo tudi svetovalna podpora. Usposabljanja in svetovanje izvajata dva konzorcija. Usposabljanje izvajajo partnerji Grm novo mesto, RIC Novo mesto, Šolski center Novo mesto in CIK Trebnje, ki konzorcij vodi. V obdobju od junija 2016 do avgusta 2018 je samo RIC izvedel 132 programov usposabljanja v skupnem obsegu 6800 ur, vanje pa je bilo vključenih 1818 udeležencev. Polovica izvedenih programov je bila namenjena pridobivanju in nadgradnji digitalne kompetence, v ostalih programih pa so udeleženci širili znanje tujih jezikov, predvsem angleščine in nemščine, komunikacije in ohranjanja zdravja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport napoveduje nov razpis, s katerim bodo usposabljanje predvsem starejših zaposlenih sofinancirali do leta 2022.

Svetovalno podporo izvajajo isti partnerji v konzorciju, ki ga vodi RIC Novo mesto. Do sedaj so svetovalke nudile informacije in svetovanje 731 udeležencem, do konca marca 2022 pa bo v svetovanje lahko vključenih še najmanj 1069 zaposlenih. S pomočjo svetovalk se je v različna usposabljanja in izobraževanja vključilo 88 % svetovancev. Na pobudo delodajalcev se je v svetovanje vključilo 22 % svetovancev, kar kaže, da je še veliko možnosti, da s svetovalno svetovalci za zaposlene podprejo delo tistih strokovnih delavcev v podjetjih in javnih zavodih, ki skrbijo za razvoj kadrov.

Pogovoru (in dogovoru), kaj še lahko naredimo skupaj, je namenjen naš posvet.

Prvič bomo predstavili tudi  Ambasadorje učenja – posameznike, ki s svojim odnosom do učenja in dela izstopajo v naši sredini.

Vabljeni, da se nam pridružite!

PROGRAM POSVETA

8.30–9.00

Prihod in registracija udeležencev, jutranja kava

 

9.00–9.10

 

Pozdravni nagovori

 • Gregor Sepaher, v. d. direktorja RIC Novo mesto
 • Tomaž Kordiš, direktor GZDBK

9.10–9.30

Predstavitev izhodišč za delo omizij:

 • Partnerstvo med izobraževalci in delodajalci: Gregor Sepaher, RIC Novo mesto
 • Prenos kompetenc v prakso – izzivi sodelovanja: mag. Nina Šab, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine
 • Razvoj zaposlenega in podpore: mag. Andreja Dobrovoljc, Andragoški center Slovenije
 • Razvoj in priprava programov: Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto

 

Navodila za nadaljnje delo - Marjeta Gašperšič 

9.30 – 11.00

DELO V SKUPINAH po metodi svetovne kavarne:

 

 • Omizje Partnerstvo med delodajalci in izobraževalci. Gostitelji: Gregor Sepaher, Brigita Herženjak, Barbara Kočjaž, RIC Novo mesto
 • Omizje Prenos kompetenc v prakso – izzivi sodelovanja. Gostiteljici: mag. Nina Šab, GZDBK, Katja Volf, RIC Novo mesto
 • Omizje Razvoj zaposlenega in podpore. Gostiteljice: mag. Andreja Dobrovoljc, Andragoški center Slovenije, Tina Strnad, Ana Marija Blažič, RIC Novo mesto
 • Omizje Priprava programov po meri podjetja. Gostiteljici: Marjeta Gašperšič, Dragica Kren, RIC Novo mesto

 

PREDSTAVITEV POVZETKA DELA OMIZIJ

11.00–12.00

DELOVNO KOSILO IN MREŽENJE

12.00–12.30

Predstavitev AMBASADORJEV UČENJA IN PODELITEV NAZIVOV ZA LETO 2018 

 • Predstavitev akcije: Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto
 • Podelitev priznanj: mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za  višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

12.30–13.30

 

POGOVOR O IZZIVIH USPEŠNOSTI, PROFITABILNOSTI IN PRIHODNOSTI PODJETIJ

Moderatorka: Ksenja Lorber, Zavod Cerber

Sodelujoči:

 • Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
 • Gregor Sepaher, RIC Novo mesto
 • dr. Milena Kramar Zupan, Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Brigita Andrejek, podjetje Avto center Andrejek
 • mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije
 • Matjaž Stare, samostojni raziskovalec na področju učinkovitosti in razvoja delavcev

13.30–13.45

ZAHVALE IN ZAKLJUČEK

 

 


Prijavite se lahko na povezavi tukaj ali po e-pošti (barbara.kocjaz@ric-nm.si, katja.volf@ric-nm.si
) ali po telefonu Katji Volf (040 439 745).

Za več informacij smo vam na voljo po e-pošti meta.gaspersic@ric-nm.si in po telefonu 041 555 870.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Poteka v okviru projektov Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 in Dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Financerji