Promocijski dogodek projektov SoftSkills4EU in Svetovalnega središča Novo mesto

Z namenom motiviranja odraslih za vključitev v jezikovne programe in razvijanja mehkih veščin sta se v začetku leta 2019 povezala mednarodni projekt SoftSkills4EU in Svetovalno središče Novo mesto. Kot glavni motivator pa je sodeloval Andragoški center Slovenije, ki je realiziral idejo o pripravi izobraževalnega filma za razvijanje jezikovnih kompetenc in krepitev mehkih veščin.

4. aprila 2019 bomo izobraževalno-promocijski dogodek izpeljali v dveh delih:

Ob 9.30 se nam bodo pridružili člani društva SLOWenc, ki nam bodo predstavili svoje popotovanje v oddaljeno Mongolijo in nam povedali, katere mehke veščine so poleg jezikovnih razvijali na poti.

V drugem delu bomo ob 11.30 najprej premierno predvajali promocijski film, po ogledu opravili evalvacijsko razpravo in nato nadaljevali s praktično jezikovno delavnico na temo potovanje.

 Na dogodku bodo z nami sodelovali direktor zavoda RIC Novo mesto, dr. Petra Javrh z Andragoškega centra Slovenije, vsi sodelujoči v promocijskem filmu, člani društva SLOWenc in izvajalka praktične delavnice.

 Promocijski dogodek financirata Evropska komisija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato je za vse udeležence brezplačen. Več o projektu SoftSkills4EU in dejavnosti središča najdete na spletni strani RIC-a www@ric-nm.si.