Svetovalno središče v Šmarjeti: Vpliv vrednot na kariero

Vrednote nas motivirajo in usmerjajo. So viri naših moči in odločitev tako na osebnem kot poklicnem področju.

Vabljeni na delavnico z naslovom Vpliv vrednot na kariero v prostorih Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta, 17. junija 2020, od 9.30 do 10.30.

Pokličite ali pišite svetovalki Tadeji Arkar.

Svetovalni telefon: 07 393 45 55, 041 686 721

E-pošta: tadeja.arkar@ric-nm.si, svetovalno.sredice@ric-nm.si

Financerji