Svetovalno središče v Žužemberku: Vpliv vrednot na kariero

Vrednote nas motivirajo in usmerjajo. So viri naših moči in odločitev tako na osebnem kot poklicnem področju.

Vabljeni na delavnico z naslovom Vpliv vrednot na kariero v prostorih Občine Žužemberk (sejna soba), Žužemberk, 18. junija 2020, od 14.00 do 15.00.

Pokličite ali pišite svetovalki Tadeji Arkar.

Svetovalni telefon: 07 393 45 55, 041 686 721

E-pošta: tadeja.arkar@ric-nm.si, svetovalno.sredice@ric-nm.si

Financerji