Projekt Plan Be, v katerem je RIC Novo mesto sodeloval kot partner, dobil še častno nagrado Evropske komisije

24.4.2019

 

Strokovnjaki iz Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije so izbrali kot "zgodbo o uspehu".
"Zgodbe o uspehu" so dokončani projekti, ki so se odlikovali s svojim vplivom, prispevkom k oblikovanju politik, inovativnim rezultatom in / ali ustvarjalnim pristopom in so lahko vir navdiha za druge. Izbira vašega projekta kot zgodbe o uspehu je bila narejena na podlagi strogih meril glede kakovosti, ustreznosti in rezultatov.

 

Strokovnjaki iz Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije so mednarodni projekt Plan Be (Aktivni starejši prostovoljci) izbrali kot "zgodbo o uspehu".

"Zgodbe o uspehu" so dokončani projekti, ki se odlikujejo zaradi svojega vpliva in bistvenega prispevka k oblikovanju politik, inovativnim rezultatom in ustvarjalnim pristopom in so lahko vir navdiha za druge. Izbira projekta kot zgodbe o uspehu je bila narejena na podlagi strogih meril glede kakovosti, ustreznosti in rezultatov, zato smo še posebno ponosni tudi v RICu Novo mesto na naše dosežke. 

Rezultati projekta so predstavljeni poleg na spletni strani projekta  in na naši spletni strani, tudi na diseminacijski Erasmus + platformi na povezavi.

Financerji