Plan Be: Aktivni starejši prostovoljci

 

Plan Be je dvoletni projekt, ki traja od 1. 9. 2015 do 1. 9. 2017 in želi prispevati k izmenjavi in prenosu izkušenj, ki jih imamo partnerji pri vključevanju starejših v aktivno življenje, še posebej pa prispevati k trajnostnemu razvoju.

Poudarek aktivnosti je na spodbujanju aktivnega programa staranja preko aktivnega državljanstva in vključevanja v prostovoljno delo ter dejavnosti skupnosti, ki med ostalim obravnavajo vprašanja, kot so evropsko državljanstvo, narava in okolje, medkulturnost ter socialna vključenost.

Projekt je namenjen spodbujanju aktivnega staranja in vseživljenjskega učenja s podporo treh jasnih komponent:

  • spodbujanje vključevanja v prostovoljno delo in dejavnosti skupnosti kot ključne strategije aktivnega staranja in aktivnega državljanstva;
  • razvijanje in krepitev kompetenc učiteljev odraslih (znanje, spretnosti in odnos), z namenom strukturirati pobude programa aktivnega staranja za starejše državljane;
  • prispevanje k pozitivnem vplivu na trajnostni lokalni razvoj, upoštevajoč starejše državljane kot ključne dejavnike.

Partnerji projekta:

Rezultati projekta:

Predstavitev programa Kurikulum Moduli za usposabljanje za starejše Poročilo o pilotnem testiranju (v angleščini)
    M1: Motivacija in pričakovanja  
    M2: Vodenje aktivnosti medsebojnega sodelovanja z vrstniki  
    M3: Socialna komunikacijska orodja in tehnike  
    M4: Socialno vključevanje  
    M5: Enakost med spoloma  
    M6: Kultura in umetnost  
    M7: Narava in okolje  
    M8: Hrana in zdravje  

Financerji