Priprave na NPK

Zmorem, ker znam

Splošno o pripravah

Priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK (Nacionalne poklicne kvalifikacije) izvaja Zavod RS za zaposlovanje v okviru programa Aktivne politike zaposlovanja. Priprave so namenjene brezposelnim osebam za pridobitev dodatnih znanj in spretnosti za nadaljnje postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki omogočajo opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Ciljna skupina in prijava

Priprave na NPK so namenjene brezposelnim osebam, ki ste prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Priprave so pogoj za nadaljnje opravljanje preverjanja in potrjevanja usposobljenosti, s katerim pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalno poklicni kvalifikaciji.

Na priprave NPK se prijavite pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Priprave na ugotavljanje in potrjevanje NPK v RIC-u:

Informacije

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65
meta.gaspersic@ric-nm.si

 

Dokumenti

Financerji