Finančna pismenost za Rome (FINALLY)

Financial Literacy for the Roma

Cilj projekta, ki poteka od novembra 2012 do konca januarja 2016, je izboljšati finančno pismenost med Romi in poznavanje različnih potrošniških storitev. V projektu bomo razvili izobraževalni program in posebna učna gradiva, ki bodo prilagojena potrebam romske manjšine in usmerjena v pridobivanje praktičnih veščin, kar lahko pripomore k večji kakovosti njihovega življenja. Poleg tega projekt za naš zavod pomeni svojevrstno priložnost, da izmenjamo dobre prakse med državami na področju finančnega izobraževanja in romske tematike ter razširimo svojo mrežo partnerskih organizacij.

Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na spletni strani http://finally.blog.arnes.si ali facebooku projekta.

Partnerji projekta:

Rezultati projekta:

Powerpoint prezentacije:

Angleščina Slovenščina Slovaščina Srbščina Italijanščina Bolgarščina Grščina
Modul 0 Modul 0 Modul 0 Modul 0 Modul 0 Modul 0 Modul 0
Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1
Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2
Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3
Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4

 

 

 

 

 

 

 

Video

keb56T7k-84

Informacije

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Financerji