Ambasador učenja

Na javno povabilo za predlog Ambasadorja učenja 2018, ki je bilo objavljeno v času trajanja Tedna vseživljenjskega učenja, smo prejeli 5 predlogov. Odlične posameznike, ki skrbijo za lastno stalno nadgrajevanje znanja in pri tem pomagajo drugim, so v svoji sredini prepoznali predlagatelji RIC Novo mesto, CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Osnovna šola Drska in gospa Marjetka Matoh. Vse prejete predloge smo podprli in tako dobili prvih devet Ambasadorjev učenja.

Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika, ki smo jo obeležili s slavnostnim imenovanjem v okviru strokovnega posveta Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetij, ki je potekal 28. 9. 2018 na RIC-u.  Listino o imenovanju in simbolično nagrado je Ambasadorjem učenja 2018, v imenu konzorcija projekta Svetovanje za zaposlene 2016 – 2022, podelila mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za  višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Spoznajte Ambasadorje učenja 2018:

PROGRAMSKI ODBOR UNIVERZE ZA STAREJŠE (predlagatelj: RIC Novo mesto)

Programski odbor Univerze za starejše sestavljajo Stane Gregorčič, Milica Lukšič, Slavica Mencin, Franc Umek in Elizabeta Vardijan. Po zaključeni aktivni delovni dobi so v Univerzi za starejše videli priložnost, da ostanejo aktivni in namenijo čas stvarem in ljudem, za katere ga prej ni bilo. Hkrati pa so prevzeli bolj aktivno vlogo, ki pomeni veliko več kot lastno učenje in namenjajo veliko časa, znanja in idej za bogatenje programa in ponudbe Univerze za starejše, za širjenje povezovanja z različnimi institucijami in bogatenje znanja drugih, predvsem starejših, v našem okolju. S svojim vsakodnevnim delovanjem in aktivnostjo spodbujajo ljudi v svojem okolju k vključevanju, sodelovanju in učenju. Hkrati se tudi sami vključujejo v različne izobraževalne programe in nenehno bogatijo svoje znanje. Ob tem pa svoje znanje kot prostovoljci delijo z drugimi.

Stane Gregorčič

»Kot član programskega odbora Univerze za starejše sodelujem pri kreiranju in izboru izobraževalnih programov, v katerih skupaj s prijatelji, znanci, vrstniki nadgrajujemo svoje znanje in izmenjujemo izkušnje ter dobre prakse. Naše druženje je zanimivo, lepo in raznoliko.« (Stane Gregorčič)

Milica Lukšič

»Včasih sem imela samo knjigo, zdaj pa imam računalnik, pa mobilni telefon, pa še kaj … Za nenehen osebni razvoj je potrebno učenje v katerikoli starosti, vse življenje. Ni dovolj le, da se učimo, znanje moramo uporabiti. Vesela in samozavestnejša sem, če si lahko rečem, tole pa znam.« (Milica Lukšič)

Slavica Mencin

»Ne moremo izbrati, kako bomo umrli. Ali kdaj. Lahko pa se odločimo, kako bomo živeli. Zdaj. Nikar samo ne čakajmo na tisto, za kar hočemo, da bi se zgodilo. Prej ukrepajmo.« (Slavica Mencin)

Frane Umek

 »Vedno sem bil zelo zvedav, zato ni čudno, da sem se ob upokojitvi pridružil ideji o Univerzi za starejše. Tu sem našel zatočišče za svoja stremljenja po izpopolnjevanju in pridobivanju novih znanj, koristnih in potrebnih za čas, ki ga živimo!« (Franc Umek)

Elizabeta Vardijan

»Življenje je velika učilnica od rojstva do smrti. Izkušnje ponuja kot darilo, ob katerem se učimo, veselimo in jih delimo. V tem času moramo poskrbeti, da najdemo nove izzive in poiskati pozabljene talente in jih oživeti. Ohranimo otroka v sebi, postanimo radovedni.« (Elizabeta Vardijan)


TADEJA BARTOLJ (predlagatelj: CIK Trebnje)

Tadeji Bartolj, univerzitetni diplomirani sociologinji, vzgojiteljici in vizažistki, ki se ukvarja tudi s kaligrafijo, šivanjem ter petjem, učenje predstavlja posebno vrednoto. Ves čas izpopolnjuje in nadgrajuje svoje znanje, kar dokazujejo tudi opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pridobitev pedagoško – andragoške izobrazbe, pridobitev srebrne Gallusove značke za 10 let udejstvovanja na glasbenem področju ljubiteljske kulture. Je polna optimizma in novih idej. Vsak nov izziv ji pomeni dragoceno izkušnjo za učenje in priložnost za osebnostno rast. Svoje znanje je vedno pripravljena deliti z drugimi, jih navduševati za učenje, saj se zaveda, da se pri tem tudi sama ogromno nauči. Učenje ji pomeni vzajemen proces in s svojo pozitivnostjo spodbuja druge na poti k ciljem.

Tadeja Bartolj

»Učenje v mojem življenju predstavlja pomembno vrednoto in gonilno silo, ki me vodi k odkrivanju novih stvari, usvajanju novih znanj, razvijanju veščin in spretnosti, ustvarjalnosti – je del mojega vsakdana, ki ga oblikujem skupaj z drugimi ljudmi.« (Tadeja Bartolj)

 

JOŽICA MEHAK (predlagatelj: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma)

Jožica Mehak, inženirka kmetijstva, aktivna kmetica, skrbna mati in žena, je dejavna na več področjih. Na svoji kmetiji z veseljem sprejme ljudi vseh generacij, ki si želijo novih znanj in spoznanj. Je aktivna članica Društva podeželskih žena Škocjan in društva Ajda Dolenjska, sourednica občinskega glasila Naši koraki v občini Škocjan, piše in objavlja strokovne članke. Pred kratkim je registrirala dopolnilno dejavnost, v sklopu katere bo različnim ciljnim skupinam nudila učne vsebine v obliki tečajev, delavnic s področja kmetijstva, biodinamike in kulinarike ter oglede rastlinske čistilne naprave. Prepričana je, da je kmetija z različnimi panogami, kot je njihova, dobra priložnost za širjenje znanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja.

Jožica Mehak

»Menim, da je učenje ključno za osebnostno rast. Nalog sem se vedno lotevala z veseljem in motivacijo, kar je imelo za posledico uspeh.  Svojo pot vidim kot polno izzivov ter novih možnosti. Hvaležna sem za vse izkušnje učenja v življenju, vsaka me je po svoje izoblikovala.« (Jožica Mehak)

 

LIDIJA SKUBE (predlagateljica: OŠ Drska)

Lidija Skube, učiteljica slovenščine in srbohrvaškega jezika s književnostma, je eno veliko sonce, ki sije v zbornici, kabinetu ali razredu. Poučuje namreč slovenščino, nudi pomoč učno šibkim, dela z nadarjenimi in tujci, organizira kulturne dejavnosti na šoli in izven nje ter pripravlja predavanja za učiteljski zbor in starše. Lidijina osnovna naloga je podajanje znanja in usposabljanje učencev, da ta znanja uporabijo tudi v praksi. Njej to ni dovolj, zato poleg tega skrbi še za razvoj radovednosti, samostojnosti, pozitivne samopodobe, komunikacijskih veščin, kreativnosti ter mnogih drugih pozitivnih lastnosti učencev. To svojo zagnanost prenaša še na sodelavce, starše in vse, ki jo poznajo. Sodeluje tudi v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja kulture, turizma in ekologije. Je polna energije in znanja, je ženska z izjemno vizijo, ki vidi trideset potez vnaprej; je človek, ki povezuje in motivira na vseh področjih delovanja, predvsem pa pri vseživljenjskem učenju.

Lidija Skube

»Misel "Dotikam se prihodnosti. Učim." je moje vodilo. Učenci mi predstavljajo izziv, navdih, včasih težko rešljive uganke, motivacijo za dodatno izobraževanje. Omogočajo neprestano osebnostno in strokovno rast učitelja. Učenje je skupno potovanje učenca in učitelja do znanja.« (Lidija Skube) 

 

SUZANA MATOH (predlagateljica: Marjeta Matoh)

Suzani Matoh, univerzitetni diplomirani komunikologinji, magistrici poslovnih ved in študentki doktorskega študija s področja trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, učenje pomeni življenje. Svoj dom je našla v Leedsu, v Veliki Britaniji, kjer deluje kot Educational Outreach Fellow na Univerzi v Leedsu. V okviru svojega dela svetuje stanovskim kolegom pri njihovih raziskavah, deli svoje znanje in izkušnje ter prispeva ideje za nove skupinske projekte, pomaga ostalim doktorskim študentom pri pisanju poročil in člankov, predava, oblikuje in vodi dinamične in interaktivne delavnice za osnovnošolske in srednješolske učence s področja trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva ter jih na takšen način motivira in pripravlja na vstop na univerzo. V Mehiki in Angliji je poučevala angleščino v vrtcih, na osnovnih in jezikovnih šolah in se tako srečevala z vsemi generacijami, od najmlajših do odraslih. Suzana je trdno prepričana, da je izobraževanje – bogatenje znanja novih generacij, ključno za dosego ciljev trajnostnega razvoja.

Suzana Matoh

»Kaj zame pomeni učenje? Učenje je vseživljenjski proces, ki pomaga doseči osebno rast in razvoj. Širjenje pridobljenega znanja in veščin nam pomaga bogatiti drug drugega in prispevati k izboljšanju družbenega okolja.« (Suzana Matoh)


JAVNO POVABILO:

Ljudje sami smo »vodilni dejavniki družb znanja. V človekovi moči je, da ustvarja in uporablja znanje učinkovito in pametno, na nenehno spreminjajočih se podlagah, to pa je tisto, kar največ šteje. Da bi dodobra razvili te sposobnosti, ljudje potrebujemo voljo in sposobnost, da lahko vzamemo svoja življenja v lastne roke – skratka, da postanemo aktivni državljani in ustvarjalci svojega življenja. Izobraževanje in usposabljanje skozi vse življenje je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi sprememb«(Memorandumu o vseživljenjskem učenju 2000, str.7).

Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih. Spodbudili bomo naše partnerje in širšo javnost, da jih prepoznajo, in predlagajo, da postanejo ambasadorji učenja.

RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija vabi predlagatelje, da se udeležijo javnega povabila, s katerim zbiramo predloge za podelitev naziva Ambasador učenja na območju Osrednje JV regije.

Vabimo vas, da v svojem okolju prepoznate odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujete predlog za imenovanje. 

Povabilo je objavljeno na spletnih straneh RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto. Odprto je v času trajanja Tedna vseživljenjskega učenja od 11. 5. do 30. 6. 2018.

Predlog lahko oddate v tiskani obliki na obrazcu za prijavo, ki je objavljen na spletnih straneh partnerstva, osebno v tajništvu RIC-a Novo mesto ali ga pošljete po pošti (velja poštni žig 30. 6. 2018). Predloge pošljite na naslov RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto v zaprti ovojnici s pripisom »Za podelitev naziva Ambasador učenja 2018«.

Kdo je ambasador učenja?

Ambasador učenja je  posameznik, ki ves čas skrbi za bogatitev lastnega znanja in hkrati prispeva k bogatitvi znanja odraslih v svojem okolju.

V dveh letih po imenovanju sodeluje na promocijskih dogodkih, ki jih organizirajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje, Gem Novo mesto – center biotehnike in turizma in Šolski center Novo mesto. To je častna funkcija. 

Kdo predlaga ambasadorja učenja?

Ambasadorja učenja predlagajo posamezniki, skupine posameznikov, društva, zavodi, podjetja, lokalne skupnosti …

Kakšne je vloga ambasadorja učenja?

Ambasador učenja ima naslednje naloge:

  • sodeluje pri promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi
  • sodeluje pri informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in možnostih svetovalne podpore
  • je aktiven na vsaj dveh dogodkih, ki jih organizira partnerstvo
  • predstavi svojo osebno zgodbo v video izjavi, s pisno izjavo in fotografijo na spletnih straneh partnerstva in družbenih omrežjih
  • širi pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja

Kolikokrat se  izbira ambasador učenja?

Ambasadorja se izbira vsako leto v obdobju 2018–2021. Povabilo k oddaji predlogov objavi konzorcij partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija praviloma v Tednu vseživljenjskega učenja in je odprto najmanj 30 dni.

Kdo imenuje ambasadorja učenja?

Na podlagi podanih predlogov v 60 dneh po zaključku povabila partnerstvo projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija opravi izbor in imenuje ambasadorja učenja. V primeru, da je podanih več kakovostnih predlogov, se imenuje več ambasadorjev. Število ambasadorjev ni omejeno.

Kje bodo predstavljeni ambasadorji učenja?

Ambasadorji bodo predstavljeni na spletnih straneh projekta in partnerjev in v drugih medijih (npr. z video izjavami, na tiskanih letakih, v medijih …).

Koliko časa je posameznik ambasador učenja?

Posameznik je ambasador dve leti, v kolikor pa partnerstvo nima drugih ambasadorjev, je lahko tudi dlje.

Ali je ambasador za svoje delo plačan?

Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika. Listino o imenovanju in simbolično nagrado mu podeli RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija na posebni svečanosti.

Za sodelovanje na promocijskih dogodkih mu organizatorji dogodkov po dogovoru povrnejo potne stroške. 

Za pomoč in informacije lahko pokličete oziroma pošljete sporočilo Marjeti Gašperšič (T: 041 555 870, E: meta.gaspersic@ric-nm.si).

Dokumenti

Financerji