RPO (Računalniška pismenost za brezposelne odrasle)

Ciljna skupina

Brezposelne osebe, prijavljene na območju delovanja Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto, ki računalnika še niso uporabljali in želijo pridobiti temeljno znanje dela z njim.

Cilji programa

Udeleženci v programu

 • spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije;
 • naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema;
 • naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami;
 • naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;
 • znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto

Vsebina programa

1. Temeljna informacijska znanja

 • Poznavanje računalnika
 • Delo z računalnikom
 • Prilagoditev in uporaba namizja
 • Delo s podatki

2. Izdelava in oblikovanje besedil

 • Osnove urejevalnika besedil
 • Urejanje dokumentov
 • Oblikovanje dokumenta
 • Vstavljanje tabel
 • Tiskanje datotek

3. Uporaba interneta

 • Osnove interneta
 • Uporaba spletnega brskalnika
 • Iskanje na spletu

4. Uporaba elektronske pošte

 • Osnovni pojmi
 • Osnovna uporaba elektronske pošte

Informacije:

Belinda Lovrenčič
07 393 4 553, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Financerji