Aktivnosti 2014/15

V letošnjem letu (od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015) smo v 1421 urah programa izvedli 4 učne projekte in 10 interesnih dejavnosti. V aktivnosti je bilo vključenih 38 udeležencev.

Učni projekti

Praznični PUM bazar – produkcijsko projektno delo; v projektu smo izdelovali različnih dekorativnih in uporabnih izdelke. Udeleženci so spoznavali različne materiale in uporabljali mnoge tehnike; slikali so na platno in svilo, oblikovali izdelke iz gline, fimo mase, dekorirali s servietno tehniko, izdelovali voščilnice, nakit, praznično dekoracijo ipd.

PUM peče – produkcijsko projektno delo; v projektu smo izvajali tematsko peko raznovrstnega peciva. Udeleženci so spoznavali različna živila in postopke priprave ter peke, iskali ter preizkušali recepte. Naučili smo se tudi pripraviti pogostitev za večje število obiskovalcev. Projekt smo izvajali enkrat mesečno vseh 6 mesecev in ga predstavljali udeležencem zavodovega projekta RIC PLAC ter drugim obiskovalcem.

Igrišče za gledališče – izbirno projektno delo, v katerem smo z mentorico Ano Duša izvajali delavnice igre vlog in improvizacije, branja in pisanja zgodb ter krepili gledališko vzgojo mladih.

Naše klopice – produkcijsko-izbirno projektno delo, v sklopu katerega smo prenavljali klopice na Župančičevem sprehajališču, na koncu pa izdelali kratek video o poteku aktivnosti).

Interesne dejavnosti

  1. RIC PLAC/ humanitarne aktivnosti – zbiranje in izmenjava različnih uporabnih stvari in predmetov, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami in društvi,
  2. ustvarjalne delavnice – ustvarjanje izdelkov iz različnih materialov, razvijanje ročnih spretnosti, reciklaža odpadnih materialov za ponovno uporabo,
  3. šport in sprostitev – gibanje in hoja na prostem, igre z žogo, badminton, delavnice sproščanja, ples in rekreacija,
  4. kultura in zabava – ogledi filmov, obiski kulturnih prireditev, razstav ipd., praznovanja rojstnih dni in drugih pomembnih dogodkov udeležencev,
  5. kuharske delavnice – priprava obrokov, pogostitev, spoznavanje zdrave prehrane, ozaveščanje in pogovor o zdravem načinu življenja,
  6. računalništvo in IKT – socialna omrežja, uporaba interneta, spoznavanje in učenje računalniških programov, pisanje vlog za zaposlitev in iskanje oglasov, ponudb za delo,
  7. socialne veščine – komunikacija v skupini, obvladovanje čustev, samopodoba in naša prepričanja, nastopanje, odvisnosti in odnosi,
  8. miselne in družabne igre – razvoj in spodbujanje sodelovanja z drugimi, pomen učenja, druženje in medsebojno spoznavanje,
  9. vrtnarjenje – spoznavanje, urejanje in sajenje različnih vrtnin za potrebe programa,
  10. fotografiranje in snemanje – dokumentiranje različnih dejavnosti v programu z digitalno tehnologijo. 

Vključili smo se v nekatere enkratne akcije 

Simbioza – sodelovali smo v prostovoljskem projektu Simbioza, kjer smo starejšim pomagali usvajati računalniške vsebine.

Center medgeneracijskega učenja (CMU) – v projektu sta aktivno sodelovali dve udeleženki programa PUM, ki sta malčke iz novomeških vrtcev poučevali osnove tenisa.

TVU 2015 in Parada učenja – v sklopu TVU-ja 2015 in Parade učenja smo pripravili slikarsko razstavo, promocijo programa s pohodom, ustvarjalno, kuharsko delavnico in delavnico socialnih veščin.

4. regijski Festival zaTE – v sklopu festivala učenja smo v sodelovanju z udeleženci programa Začetna integracija priseljencev pripravili pogostitev in otvorili fotografsko razstavo z motivi pustnih mask.

Strokovna ekskurzija na Bled – skupina udeležencev se je skupaj z mentoricami v mesecu juniju 2015 odpravila na Bled, kjer smo se podali na otok, sprehodili do gradu in si ogledali aktualno razstavo.

Strokovni dogodek EPOU Mladi med šolo in zaposlitvijo - namen strokovnega dogodka je opozoriti na aktualno problematiko, izpostaviti koristi in smiselnost programa PUM. Mentorji PUM in strokovnjaki s tega področja so imeli priložnost, da s svojimi prispevki osvetlijo neformalno izobraževanje mladih, predstavijo uspešne zgodbe mladih ter izpostavijo potrebnost programa PUM z vidika posameznika in širše družbe. Več ...

Individualni projekti – učenje in aktivnosti za doseganje osebnih ciljev: udeleženci so uresničevali individualne cilje, zapisane v osebnih izobraževalnih načrtih. Udeleženci so opravljali šolske obveznosti – posvetili so se opravljanju izpitov za posamezne predmete, pa tudi zaključnim in maturitetnim izpitom, da bi zaključili srednješolsko izobraževanje, pri tem pa koristili učno pomoč mentorjev programa PUM, pomoč Svetovalnega središča Novo mesto ter pomoč, ki so jo imeli na voljo v središču za samostojno učenje. Pisali so tudi vloge za zaposlitev, se pripravljali na razgovore z delodajalci ipd. Nekateri so imeli cilj opraviti prvo pomoč kot pogoj za opravljanje vozniškega izpita, teste iz CPP-ja in vozniški izpit.

Projektne novice PUM