Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU)

V našem zavodu imamo verificirane izvajalce programov UŽU, ki potekajo v obliki projektnega dela (skupine od 12 do 15 udeležencev). V sklopu programov UŽU v letošnjem šolskem letu izvajamo naslednje sklope:

Beremo in pišemo skupaj

Most do izobrazbe

Razgibajmo življenje z učenjem