Program javnega dela Pomoč pri izvajanju programov za občane

Program javnega dela je namenjen podpori naše programske ponudbe za občane MO Novo mesto pri izvajanju projektov družbeno odgovornega in koristnega dela, pri  informiranju občanov, še posebej brezposelnih in starejših o izobraževalnih možnostih, pri organiziranju in izvajanju izobraževanja občanov o uporabi informacijsko–komunikacijskih tehnologij (IKT), pri izvajanju aktivnosti s področja promocije izobraževanja, pri organizaciji občasnih izobraževalnih tečajev in programov vseživljenjskega učenja ipd.

Zaposleni v programu sodeluje s strokovnimi delavci RIC-a, z različnimi institucijami in posamezniki v našem okolju, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja z namenom spodbujanja vključevanja občanov v različne programe, informiranja o izobraževalnih in drugih možnostih ter skupne promocije in organizacije različnih aktivnosti.

Program javnega dela sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in MO Novo mesto, del sredstev pa prispeva tudi RIC Novo  mesto.

Več informacij:

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media