RIC PLAC

RIC PLAC je naš projekt s humanitarno gesto, ki smo ga izvajali pet let in sicer s pričetkom jeseni 2012.

Namenjen je bil vsem, ki so želeli v času krize, vedno večjega pomanjkanja in na drugi strani kopičenja stvari v naših domovih, na delovnih mestih, v okolju in povsod tam, kamor vstopamo, preseči takšne razmere. 

Vsako leto smo spreminjali tudi koncept projekta. Izvajali smo ga vse leto ali pa nekajkrat letno z usmerjenimi akcijami. Stvari smo zbirali za splošno javnost,  za določeno osebo, družino ali ustanovo. O akcijah smo obveščali na naši spletni strani ter preko drugih medijev.

Vsem hvala, ki so sodelovali v projektu RIC PLAC.

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media