Središče za samostojno učenje (SSU)

V svetovalni dejavnosti pri samostojnem učenju (SSU) zagotavljamo strokovno podporo svetovalca v okviru organiziranega samostojnega učenja. Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju zajema:

 • dajanje informacij,
 • ugotavljanje potreb in
 • načrtovanje, motiviranje in svetovanje o gradivu in učni tehnologiji, učenju vsebin in doseganju učnih ciljev, analiziranju učnih izidov ter iskanju možnosti za samostojno učenje.

Vam, udeležencem središča za samostojno učenje, zagotavljamo brezplačno učno aktivnost in izkoriščanje možnosti, ki vam jih ponuja IKT oprema ter kakovostna organizacija okolja učenja. S ciljno dejavnostjo samostojnega učenja krepite svojo učno naravnanost in uresničujete učne cilje. Omogočamo vam brezplačno informiranje in svetovanje o uporabi različnih načinov samostojnega učenja ter utrjevanje uspešnih pristopov k učenju in izobraževanju. 

V središču vas podpiramo pri:

 • pisanju vlog in življenjepisa,
 • učenju tujih jezikov, 
 • pisanju seminarskih, diplomskih in drugih nalog,
 • učenju osnov računalništva,
 • iskanju podatkov, informacij in gradiv preko interneta.

Med letom organiziramo tudi več vodenih aktivnosti organiziranega samostojnega učenja, kot so:

 • Svet računalništva in tujih jezikov PONS - predstavitev interaktivnega gradiva PONS, s katerim se boste lahko samostojno naučili nemško, angleško, italijansko, francosko in rusko.
 • Bralne urice – vodena aktivnost je namenjena udeležencem iz tujine, ki želite utrditi svojo komunikacijo v slovenskem jeziku s poudarkom na pravilni izgovorjavi besed.
 • Zaposlitveni kotiček – ob pomoči svetovalca se boste naučili pisati vloge za zaposlitev, življenjepise (CV) ter jih natisnili ali poslali preko elektronske pošte.
 • Računalništvo za začetnike – vodena aktivnost je namenjena vsem, ki se prvič srečujete z osebnim računalnikom ali želite nadgraditi svoje znanje računalništva.
 • Računalništvo – WORD – vodena aktivnost je namenjena vsem, ki se želite naučiti uporabe vodilnega programa za pisanje dokumentov.
 • Računalništvo – EXCEL – vodena aktivnost je namenjena vsem, ki se želite naučiti uporabe Excela.
 • E-pošta in internet – vodena aktivnost je namenjena vsem, ki želite uporabljati internet in internetno pošto.
 • Učiti se učiti - vodena aktivnost je namenjena vsem, ki želite ugotoviti vaš učni stil.

Delovni čas in obvezna prijava:

Ponedeljek, sreda, četrtek, petek: od 9.00 do 13.00
Torek: od 13.00 do 16.00

Za zagotavljanje prostega učnega mesta je rezervacija obvezna. 

Informacije in prijave:

Tadeja Arkar
07 393 45 55
tadeja.arkar@ric-nm.si

*Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Središča SSU Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, Topliška cesta 2, Novo mesto in s tem omogoča brezplačno svetovalno in učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.
Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.
Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v Razvojno izobraževalnem središču Novo mesto.
Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media