Partnerji

V svetovalnem središču imamo lokalno svetovalno omrežje. V omrežju se združujemo izobraževalne in druge ustanove, ki izvajamo različne svetovalne storitve, bolj ali manj povezane z izobraževanjem ali pa tiste organizacije, ki lahko vplivajo na razvoj svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju.

Glede na različno vlogo, ki jo imamo posamezni partnerji v lokalni skupnosti, vse partnerje v svetovalnem omrežju razvrščamo v dve skupini: strateški partnerji in strokovni partnerji.

Strateški partnerji

So tisti, ki odločajo o strategijah razvoja lokalnega okolja, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju, predstavljajo delodajalce, se ukvarjajo s ciljnimi skupinami, ki so pogosti odjemalci svetovalnih storitev ter imajo velik strokovni ugled.

V svetovalnem omrežju so naslednji strateški partnerji:

 • Mestna občina Novo mesto
 • Občina Škocjan
 • Občina Dolenjske Toplice
 • Občina Žužemberk
 • Občina Mirna Peč
 • Občina Šentjernej
 • Občina Straža
 • Občina Šmarješke Toplice
 • Razvojni center Novo mesto, d. o. o.
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto
 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Strokovni partnerji

So ustanove, ki v lokalnem okolju delajo na področju svetovanja ali izobraževanja odraslih. V svetovalnem omrežju so naslednji strokovni partnerji:

 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 • Center za socialno delo Novo mesto
 • Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola
 • Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
 • Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma (Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Kmetijska šola in biotehniška gimnazija, Višja strokovna šola)
 • Knjižnica Pavla Golie Trebnje
 • Ljudska knjižnica Metlika
 • Ljudska univerza Kočevje
 • Osnovna šola Škocjan
 • Osnovna šola Šentjernej
 • Osnovna šola Šmihel
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
 • Šent − slovensko združenje za duševno zdravje
 • Šolski center Novo mesto – Enota za izobraževanje odraslih in Višja strokovna šola
 • Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (Visokošolsko središče Novo mesto)
 • Yurena, d. o. o.
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana − oddelek Novo mesto
 • Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media