Usposabljanje na delovnem mestu (UDM)

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU – MLADI 2016/2017

Na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje programov »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« 2016/2017 se je prijavil tudi Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Program/operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Namenjen je pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb ter prispeva k spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Dodana vrednost programa je v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega položaja, in sicer s pomočjo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, širjenju socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.

Pri javnem povabilu je Razvojno izobraževalni center Novo mesto (delodajalec) izpolnjeval vse pogoje in pridobil sredstva za tri izbrane udeležence – na delovnem mestu organizatorja izobraževanja odraslih se usposablja Ana Marija Blažič, na delovnem mestu samostojnega strokovnega delavca Uroš Simončič in na delovnem mestu administratorja Mateja Sušnik.

Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu lahko traja 2 ali 3 mesece. Dva udeleženca sta ga že uspešno in predčasno zaključila, saj sta se s prvim februarjem 2017 zaposlila.

Kaj mladi menijo o priložnosti, ki jo nudi usposabljanje na delovnem mestu?

Ana Marija:

V sklop programa »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto sem se vključila s tretjim januarjem 2017, na konkretnem delovnem mestu – Organizatorica izobraževanja odraslih. Kot udeleženka usposabljanja imam s programom pozitivne izkušnje, saj sem si pridobila različna praktična znanja, spretnosti in izkušnje, vključila sem se v delovno okolje in spoznala nove ljudi. Izvedene aktivnosti so prav tako vplivale na moj nadaljnji osebni in karierni razvoj. Program me je spodbujal in omogočal karierno orientacijo, posledično pa so se na takšen način povečale zaposlitvene možnosti in zaposlitev pri istem delodajalcu, kar se je pri meni tudi zgodilo - zaposlitev s prvim februarjem 2017 v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto.

Uroš:

Pred novim letom sem prejel ponudbo s strani Zavoda za zaposlovanje, da bi poučeval računalniška znanja na Razvojno izobraževalnem centru, tukaj v Novem mestu. Takoj sem spisal spremno pismo in popravil svoj CV, ter ga poslal na RIC. V roku enega tedna smo bili vsi obveščeni glede termina razgovorov za omenjeno delovno mesto. Konkurenca je bila močna, vendar sem bil izbran jaz. UDM sem začel z novim letom in ga opravljal vse do konca januarja letošnjega leta. Med opravljanjem UDM-ja sem se naučil, kdo je kdo, kje so stvari, ustvaril sem si okvirno sliko o delu, ki bi ga opravljal znotraj RIC-a, ter spoznal pravila hiše. Moje delovno mesto med UDM je bilo na socialnem projektu iskanja dodatnih zaposlitvenih kompetenc PUMO in na srečo še vedno je. Sedaj sem prejel zaposlitveno pogodbo do konca projekta PUMO, to je eno leto in tri mesece.

Hvala RIC in PUMO za odlično službo (:

Mateja:

V začetku decembra 2016 sem s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejela napotitev na razgovor za UDM na zavodu RIC Novo mesto. Od razgovora do obvestila o izbranosti je vse potekalo presenetljivo hitro,  zavleklo se je potem le z moje strani, ker nisem takoj uspešno opravila zdravniškega pregleda za pričetek dela. Tukaj želim poudariti in se še enkrat zahvaliti »zavodu«, da so me potrpežljivo čakali in mi dali to priložnost, iskreno upam, da jo bom najbolje izkoristila.

Prve dni sem bila seznanjena s pravili z delom zavoda ter dobila okvirno sliko s potekom dela v zavodu ter delom na mojem del. mestu administrator. V delo in kolektiv sem se po mojem mišljenju kar hitro vklopila, seveda po zaslugi mojih mentoric in ostalih zaposlenih.

Mentorica mi je posvetila precej časa, strpno in podrobno me je vodila skozi uvajanje, pokazala mi je veliko novega, še posebno pri programih, ki se uporabljajo za delo in mi osvežila spomin tistega kar sem pred leti že uporabljala pri prejšnjih zaposlitvah.

Splošen vtis je seveda pozitiven, z veseljem pridem na delo v prijeten kolektiv. Hvala!

 

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 65
gregor.sepaher@ric-nm.si

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media