1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Knafelčev pohod

Začetek poti je pred Rotovžem na Glavnem trgu v Novem mestu, nato zavijemo desno na Pugljevo ulico in gremo do spominskega obeležja Alojzu Knafelcu. Nadaljujemo do in preko brvi preko ceste in mimo parkirišča pri izlivu Težke vode, po njenem levem bregu do Šmihela, na Smrečnikovo 63, ki je Knafelčeva rojstna hiša. Nato navzdol po Smrečnikovi ulici, izpod železniškega viadukta in preko mostička Težke vode, levo do gradu Grm ter do Evangelijske cerkve. Trasa vodi po Gubčevi ulici do Kandijske ceste, kjer zavijemo levo, jo v krožišču prečkamo in nadaljujemo mimo spomenika Leona Štuklja po Rudolfovi poti mimo lesenega mosta v Ragov log in po poti preko naselja Ragovo do cestnega mostu v Ločni. Pod magistralno cesto nadaljujemo pot po desnem bregu reke Krke, preko naselij Graben in Krka, od tam po peš/kolesarski poti do Žihovega sela in nato do Dolenje vasi. Na koncu vasi zavijemo levo na Trdinovo pot, po lesenem mostu prečkamo reko Krko ter preko naselja Šempeter nadaljujemo pot do Starega gradu. Trasa poteka do Beceletove jame, nadaljujemo preko brvi potoka Lešnica, po gozdu navkreber do naselja Češnjice, zavijemo desno in nato levo ter po makadamski poti do slapu Kobila. Vrnemo se nazaj na Trdinovo pot in gremo po njej vse do vrha Trške gore. Tu sta cerkev in spomenik Lojzetu Slaku. Po markirani poti nadaljujemo pot mimo Slakove zidanice in se spustimo do muzeja-zidanice Marjana Kozine. Markirana Trdinova pot vodi mimo kompleksa Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma, po njej gremo do krožišča Andrijaničeve ceste s Kosovo dolino, cesto prečkamo in gremo na pot proti Francoskemu znamenju, ga obidemo in po neutrjeni poti pridemo do Lamutove ulice, nadaljujemo po njej, zavijemo desno na Situlsko pot in po 200 m zavijemo levo na makadamsko pot mimo Kapiteljskih njiv in kmetije Klemenčič ter se levo spustimo po Kettejevem drevoredu. Preko Novega trga se povzpnemo na Kapitelj ter se nato spustimo po Muzejski ulici na Glavni trg, kjer zaključimo pohod.


DOLŽINA POTI: okoli 23, 18, oz. 8 km


MOŽNI SKRAJŠANI VARIANTi:

A. V Češnjicah se spustimo v Jelše pri Otočcu, pri hiši št. 5 (možnost za okrepčilo pri Švirt), zavijemo na kolovozno pot do gozda, kjer preidemo na Slakovo pot, po njej pa do Trdinove poti pri kompleksu Grm – Novo mesto. DOLŽINA POTI: okoli 18 km.
B. Prečkamo ločenski most in gremo naravnost do Kosove doline, kjer nadaljujemo po Trdinovi poti. DOLŽINA POTI: okoli 8 km

Prireditev je brezplačna.

Zbirno mesto:

Rotovž na Glavnem trgu v Novem mestu ob 8.00

Čas dogodka:

nedelja, 4. junij 2023, od 08.00 do 14.00

Izvajalec dogodka:

Planinsko društvo Krka Novo mesto
Rozmanova ulica 13, 8000 Novo mesto

Informacije:

Anita Jakše
07 393 45 66
031 337 758
anita.jakse@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media