1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mobilna služba zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Mobilna služba ZGNL deluje v okviru OŠ ZGNL. Deluje z namenom izvajanja DSP gluhim in naglušnim otrokom in otrokom z govorno jezikovno motnjo. DSP izvaja v rednih osnovnih šolah, srednjih šolah in vrtcih na območju JV, osrednje in S Slovenije. Slušatelje želimo s predavanjem seznaniti z našo organizacijo in postopkom za zagotavljanje DSP.

Prireditev je brezplačna.

Lokacija dogodka:

RIC Novo mesto
Topliška cesta 2, Novo mesto

Čas dogodka:

sreda, 31. maj 2023, od 16.00 do 16.30

Izvajalec dogodka:

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Vojkova cesta 74 , 1001 Ljubljana

Informacije:

Anita Jakše
07 393 45 66
031 337 758
anita.jakse@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media