1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Predavanje Napredovanje javnih uslužbencev v letu 2020

Vabljeni na predavanje Napredovanje javnih uslužbencev v letu 2020, ki bo v četrtek, 5. 11. 2020, od 9.00 do 13.30, v prostorih RIC Novo mesto.

Vsebina

Po členih bosta predstavljena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Poudarek bo na izvedbi postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje za kadrovike, poseben poudarek bo tudi za vodje na izvedbi ocenjevanja, saj je za čim bolj objektivno in kompetentno ocenjevanje pomembno tudi poznavanje fleksibilnosti sistema ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih. 

Vodje, ki ocenjujejo, morajo dobro poznati celoten postopek napredovanj zaposlenih in namen ocenjevanja, da bodo lahko v polni meri izkoristili možnosti, ki jih omogoča zakonsko določen način ocenjevanja.

Na predavanju bo predstavljena izvedba celotnega postopka napredovanja zaposlenih, kako določiti plačo ob premestitvi javnega uslužbenca ali ob novi zaposlitvi ter kako ravnati v primeru, ko se zaposlenega, ki pridobi višjo stopnjo izobrazbe, premesti na bolj zahtevno delovno mesto.

Metoda SDI

Na koncu predavanja bo predstavljena metoda, ki omogoča bistveno izboljšanje delovnih rezultatov skupine, posebej pa je v pomoč tudi ocenjevalcem pri seznanitvi javnega uslužbenca z oceno delovne uspešnosti.

Predavateljica

Mag. Mojca Fon Jager, je univerzitetna diplomirana sociologinja in magistrica znanosti s področja kadrovskega menedžmenta. Sodelovala je pri pripravi in pogajanjih o novem plačnem sistemu v javnem sektorju, njeno ožje delovno področje je bilo nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih. Napisala je tudi priročnik Javni uslužbenec – napredovanje, kjer je poudarek na praktični izvedbi sistema napredovanj zaposlenih v javnem sektorju in ocenjevanju kot managerskem instrumentu. Jeseni 2015 je bila v DZ imenovana za sodnico porotnico na Delovnem sodišču v Ljubljani. 

Kotizacija

80,00 + DDV, poravnali jo boste po prejemu računa.

Prijave sprejemamo elektronsko do ponedeljka, 2. 11. 2020, in sicer na povezavi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 05 907 57 10 ali 031 329 567 ali gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si.

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media