2. srečanje partnerjev projekta SRAP v Luksemburgu

V okviru projekta SRAP smo se na dvodnevnem srečanju v Luksemburgu zbrali predstavniki vseh 11 partnerjev iz Bolgarije, Francije, Italije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Španije. Glavni namen projekta je preprečevanje odvisnosti od legalnih in nelegalnih drog med mladimi Romi, ki so stari med 11 in 25 let.

Projekt ima pomembno transnacionalno dodano vrednost, saj bomo partnerji preko skupne raziskave izboljšali razumevanje o načinu življenja mladih Romov in njihovih specifičnih značilnostih pri uporabi drog. Med mladimi Romi bomo širili znanja o zdravem načinu življenja, jih informirali o preventivi in zdravljenju odvisnosti ter motivirali za aktivno vključevanje v različne dejavnosti.

Prvi del srečanja, 14. 9. 2010, je obsegal naslednje aktivnosti:

  • kratka predstavitev vseh partnerjev, njihovih organizacij, ciljev, vlog, interesov in predstavnikov v projektu,
  • splošna predstavitev projekta, predstavitev pogodbenih obveznosti projekta ter obveznosti finančnega poročanja,
  • predstavitev prvega delovnega paketa, ki zajema projektni menedžment,
  • predstavitev četrtega delovnega paketa, ki obsega dejavnosti raziskave.

Drugi dan srečanja partnerjev, 15. 9. 2010, je obsegal predstavitve:

  • petega delovnega paketa, ki obsega aktivnosti preprečevanja zgodnje uporabe drog,
  • šestega delovnega paketa, ki obsega izboljšanje zdravstvenih in preventivnih storitev za preprečevanje odvisnosti,
  • drugega paketa projektnih dejavnosti, ki obsega komunikacijo, diseminacijo in skrb za promocijske aktivnosti v projektu,
  • tretjega paketa projektnih dejavnosti, ki obsega evalvacijo projekta.

Drugi dan srečanja partnerjev smo zaključili z načrtovanjem nadaljnjega dela ter dogovorom o naslednjem srečanju partnerjev, ki bo drugo leto marca v Madridu.

Projekt vodi občina Bologna (COBO), Italija. Začel se je 1. 7. 2010 in bo trajal tri leta, poteka pa pod okriljem evropskega programa Zdravje (Health Programme), ki ga sofinacirajo Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji (EAHC - Executive Agency for Health and Consumers). Lastni delež v projektu zagotavljamo s sredstvi MŠŠ, MO Novo mesto in lastnimi sredstvi.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media