6. regijski festival zaTE za nami

V okviru Dnevov svetovalnih središč se je prejšnji teden v naši regiji  odvijal že 6. regijski festival zaTE, ki je letos prvič ponujal izobraževalne možnosti hkrati na 4 lokacijah v regiji – v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in v Trebnjem.

Dosedanja organizatorja regijskega festivala, RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto sta letos k sodelovanju povabila javne zavode za izobraževanje odraslih v regiji, ki so skupaj pripravili bogato ponudbo aktivnosti za prebivalce regije.

S festivalom želimo poudariti pomen sodelovanja in povezovanja ter spodbuditi mreženje in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj spretnosti odraslih in učinkovitejši gospodarski razvoj regije. Več kot 50 izvajalcev (strokovnjakov in praktikov) in 35 sodelujočih organizacij je pripravilo bogat tridnevni program.

Prvi dan festivala smo zabeležili na vseh 4 lokacijah (v Novem mestu, Kočevju, Trebnjem in Črnomlju) več kot 650 udeležencev. Delavnic so se udeležili predvsem iskalci zaposlitve, ki so pridobili aktualne informacije o trgu dela ter obogatili svoje znanje tako na poklicnem področju kot tudi osebnem. Prav gotovo pa so dobili spodbudo za aktivnejši  in prodornejši nastop na trgu dela, kar pričajo tudi vtisi nekaterih udeležencev:

 »Pridobil sem uporabne informacije« udeleženec delavnice Kaj pa podjetništvo, je lahko priložnost tudi zame

»Zanimivo… z vidika brezposelnih z manj izkušnjami« udeleženec delavnic Priprava na hitre zmenke z delodajalcem

»Dobila sem potrditev, da razmislim o svoji karieri« udeleženka delavnice Moja kariera, moja odgovornost

»Veliko koristnih informacij na enem mestu.« udeleženec delavnice Eures

 

Četrtkov dan je bil posvečen delodajalcem, strateškim partnerjem in drugim organizacijam, ki spodbujajo razvoj človeških virov.  Na posvetu z delodajalci  so bili predstavljeni podporni ukrepi za delodajalce, ki jih omogoča Zavod za zaposlovanje in brezplačne možnosti izobraževanja, svetovanja in usposabljanja za zaposlene, ki jih omogočajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje in ZIK Črnomelj.  Dobre prakse skrbi za razvoj kadrov sta predstavila podjetja Adria Dom d. o. o. in Tomplast d. o. o. Damjana Košir iz Zavoda za zaposlovanje  je predstavila raziskavo o položaju starejših na trgu dela, mag. Jasmina Mirčeva iz Andragoškega centra Slovenije pa je predstavila ugotovitve raziskave o spretnostih odraslih PIAAC. Po izčrpnih predstavitvah se je razvnela tudi zanimiva razprava, ki jo je vodila v.d. direktorice RIC-a Novo mesto, Marjeta Gašperšič. V razpravi so udeleženci posveta odkrivali svoja mnenja in izkušnje pri sodelovanju z izobraževalnimi institucijami ter Zavodom za zaposlovanje. Vsi so si bili edini, da je takšno sodelovanje pomembno in ga je potrebno še okrepiti z namenom odraslim ponuditi možnosti za razvoj kompetenc. To pa bo pripomoglo tudi k dvigu rezultatov raziskave PIAAC.

V petek pa je v prostorih ZRSZ OS Novo mesto potekal Mini zaposlitvenem sejm, ki je bil za iskalce zaposlitve obenem dobra priložnost za stik s trgom dela.

Na STOJNICAH ZNANJA so obiskovalci lahko dobili informacije in svetovanje o izobraževanju, iskanju zaposlitve ter gradiva, na lokacijah:

- Qlandija Novo mesto od 16.00 do 18.00,

- Trgovsko poslovni center Črnomelj od 10. 00 do 17. 00 in

- Tržnica Kočevje od 9.00 do 10.30.

V  Qlandiji Novo mesto je bila tudi PREDSTAVA za otroke in starše: Bonton za male lumpe. 

 

Vabljeni k ogledu utrinkov!

 

DODATNE INFORMACIJE

Tina Strnad: 07 393 45 52, 031 746 002

tina.strnad@ric-nm.si

 

 

Seznam sodelujočih organizacij:

-          Adecco H.R. d. o. o., Poslovna enota Novo mesto

-          Adria Dom d. o. o.

-          Akrapovič, d. d.

-          Andragoški center Slovenije

-          Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

-          CPI, Center za poklicno izobraževanje

-          Dana d.o.o

-          Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

-          Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

-          Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma

-          Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

-          Ljudska univerza Kočevje

-          MO Novo mesto

-          Podjetniški inkubator Kočevje

-          Razvojni center Kočevje-Ribnica d. o. o.

-          Razvojni center Novo mesto d.o.o.

-          Razvojno informacijski center Bela krajina

-          Razvojno izobraževalni center Novo mesto

-          REM d.o.o

-          Šolski center Novo mesto

-          Tea Petančič s. p.

-          Terapevtsko in osebno svetovanje Suzana Uršič, s. p.

-          Tomplast, d. o. o.

-          TPV d.d.

-          Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

-          Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za tehnologije in sisteme

-          Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko

-          Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko

-          Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede

-          Zavod Cerber

-          Zavod igrivi svet

-          Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto

-          Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

-          Zavod za zaposlovanje OS Ljubljana

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media