AKTIVNO NOVIM PRILOŽNOSTIM NAPROTI

V Kulturnem domu Črnomelj je 31. 8. 2022 potekala zaključna konferenca triletnih projektov socialne aktivacije MOST in Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju.

Prireditev so pripravili Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Razvojno izobraževalni center Novo mesto ter Območno združenje Rdečega križa Novo mesto.

Namen projektov je bil okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečati njihove zaposlitvene možnosti, zvišati motivacijo in okrepiti obstoječe ter razviti nove socialne in funkcionalne kompetence za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam bodisi preprečujejo vstop na trg dela, bodisi omejujejo njihove možnosti vključevanja v širše socialno okolje in jih posledično vodijo v socialno izključenost, odvisen položaj in življenje pod pragom revščine.

Programe socialne aktivacije v JV regiji izvajata RIC Novo mesto in ZIK Črnomelj za romske ženske, za  polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo pa ZIK Črnomelj in Območno združenje Rdečega križa Novo mesto.

Prisotnim je dobrodošlico na prireditvi zaželela mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj, nato je prisotne pozdravil Gregor Sepaher, direktor RIC Novo mesto. V nadaljevanju so prisotne z izbranimi besedami nagovorili Marija Mihelič, predstavnica podjetja ESOL, Uroš Šporar, predstavnik GRM -Center biotehnike in turizma NM, mag. Irena Kralj, direktorica CSD Dolenjska in Bela krajina, Karla Ivanov Hotko, koordinatorka socialne aktivacije, mag. Stane Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti, Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj in Andreja Mrežar, predstavnica MDDSZ.

Rezultate in dosežke projekta so predstavile strokovne sodelavke v programih. Skupno so izvedli 20 programov, vsak je trajal 6 mesecev. Vanje so vključili 300 udeležencev. Oba projekta ocenjujejo kot uspešna, saj se je po zaključku programov kar tretjina udeležencev bodisi zaposlila ali se vključila v nadaljnje izobraževanje. 

Svoje vtise o sodelovanju v projektih so delili tudi udeleženci. Zbrani so v prispevku z naslovom Socialna aktivacija za nove priložnosti.

HiTiZgm00Hk

Film je posnel in zmontiral Uroš Novina, udeleženec dolgega programa socialne aktivacije. Program je povezoval Tomaž Čurk, sodelavec na ZIK Črnomelj, glasbeni nastop je pripravila Klaudija Jaketič, udeleženka Socialne aktivacije MOST, pogostitev je pripravil GRM – Center biotehnike in turizma NM.

Trenutno tekoča projekta se konec septembra zaključujeta. Rezultati, ki so jih dosegli in pozitivna energija jih seveda ženejo naprej in razmišljajo o izvedbi podobnih programov tudi v prihodnje, je pa seveda največ odvisno od financerjev, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

 

Avtor fotografij je Jani Pavlin.

DODATNE INFORMACIJE

Katja Volf
05 907 57 13, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

 

Špela Štefanič
040 984 760
spela.stefanic@zik-crnomelj.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media