C1 Usposabljanje ENTRE4ALL

Kratkoročno usposabljanje osebja (C1) evropskega projekta Erasmus+ ENTRE4ALL-  Inovativni program za ozaveščanje odraslih s posebnimi potrebami s ključnimi kompetencami (digitalno in socialno podjetništvo) je potekalo med 22. in 24. junijem 2021 na spletu. Usposabljanje je bilo zelo uspešno izvedeno in dokončano.
Udeleženci so dobili veliko informacij o projektu, izobraževalnem paketu - učnih modulih, aktivnostih - učnih načrtih trenerjev ter o platformi za e-učenje in njenih funkcionalnostih. Usposabljanja se je udeležilo 24 izobraževalcev odraslih iz Avstrije, Cipra, Grčije in Slovenije.

Tridnevno usposabljanje je vključevalo predstavitev uporabe platforme za e-učenje
ENTRE4ALL in postopek izdaje digitalnih potrdil v obliki značk.
ENTRE4ALL
uvaja kompetence digitalnega in socialnega podjetništva za odrasle osebe s posebnimi potrebami. Ta projekt ima dva cilja, eden izmed teh je zagotavljanje socialne vključenosti, dostopa in udeležbe na digitaliziranem trgu dela za mlade osebe s posebnimi potrebami, drugi pa priprava gradiva za usposabljanje in razvoj orodij.S predstavitvijo gradiv za usposabljanje in naših inovativnih konceptov poučevanja upamo, da bomo izobraževalce spodbudili, da bodo kandidatom s posebnimi potrebami pomagali, da se vključijo na trg dela v smislu socialnega podjetništva, partnerstva, socialnih podjetij ali drugih iniciativ.
 
Učna gradiva so razdeljena na 4 glavne module:
 • Podjetniške kompetence

 • Digitalne kompetence
 • Finančne kompetence
 • Socialne kompetence
Prvi dan C1 usposabljanja je koordinator projekta (Center Ponovne Uporabe, Slovenija) predstavil kratek pregled namena projekta, nato pa je Emphasys Center iz Cipra predstavil platformo za e-učenje (https://academy.entre4all.eu) in orodje za kartiranje z možnostmi vseživljenjskega učenja (https://entre4all.eu/en/mapping-tool/). Center Ponovne Uporabe je nato predstavil še prvi modul, ki opisuje podjetniške kompetence.
Drugi dan usposabljanja C1 so bili predstavljeni trije glavni moduli za učenje. Digitalne kompetence, ki so drugi modul, so predstavil Razvojno Izobraževalni Center Novo mesto, modul finančnih kompetenc je predstavil Equalizent Schulungs und Beratungs GmbH iz Avstrije, četrti modul – socialne kompetence pa je bil predstavljen s strani Emphasys Centra (Ciper).
Tretji dan usposabljanja je Kentro Amea Agios Lazaros (Ciper) predstavil sedem izbirnih modulov:
 • Podjetništvo na področju sociale
 • Podjetništvo na področju umetnosti in kulture
 • Podjetništvo na področju zdravstva in storitev
 • Podjetništvo na področju okoljevarstva
 • Podjetništvo na področju izobraževanja
 • Podjetništvo na področju turizma
 • Podjetništvo na področju trgovine
S predstavitvijo gradiv za usposabljanje in naših inovativnih konceptov poučevanja upamo, da bomo vzgojitelje spodbudili, da bodo kandidatom za podjetništvo pomagali, da začnejo svojo podjetniško pot. Med celotnim usposabljanjem so lahko udeleženci projektnim partnerjem dajali dragocene povratne informacije.
Vsi udeleženci so bili usposobljeni in nagrajeni z značko ENTRE4ALL Mentor, s čimer so postali ponosni mentorji ENTRE4ALL projekta.
Vsa gradiva razvita v projektu so prosto dostopna na platformi. Vljudno vabljeni k registraciji:
https://academy.entre4all.eu
 

 

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media