Četrto projektno srečanje partnerjev v Roubaixu v Franciji

27. in 28. maja je v mestu Roubaix v Franciji potekalo četrto srečanje partnerjev projekta e-RR. Tokratna gostiteljica je bila organizacija ADICE. Partnerji so večino srečanja posvetili pregledu vsebine platforme, ki potrebuje še nekaj dopolnitev ter popravkov. Platforma e-RR bo javno objavljena v prvi polovici meseca junija.

Z namenom da bo platforma živela ter povezovala ter spodbujala strokovnjake, ki delujejo na področju vključevanja  Romov, v sklopu projekta partnerji načrtujejo različne promocijske ter eksploatacijske dogodke ter delavnice. 

e-RR partnerstvo želi z omenjenimi dogodki različne ciljne skupine ter potencialne uporabnike platform spodbuditi k uporabi številnih gradiv, ki so zbrana na platformi, raziskovanju primerov dobrih praks in rezultato že obstoječih projektov ter prenašanju le teh v njihovo vsakdanje delo. Prav tako si bo partnerstvo prizadevalo ter spodbujalo uporabnike, da bodo na platform delili ter objavljali svoja gradiva, ki bi lahko bila v pomoč in korist tudi ostalim strokovnjakom.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media