DAN ZA KAKOVOST v RIC-u Novo mesto

DAN ZA KAKOVOST v RIC-u

Razvojno izobraževalni center Novo mesto sistematično presoja in razvija kakovost v izobraževanju odraslih že od leta 2005. Takrat smo zaposleni prvič preko razvojnega projekta Andragoškega centra Slovenije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI spoznali model razvijanja kakovosti s svojimi orodji za spremljanje, vrednotenje in izboljšanje kakovosti v izobraževanju odraslih. Od takrat naprej se aktivno vključujemo v različne projekte, aktivnosti, usposabljanja, izobraževanja in zunanje presoje zato, da smo ustanovitelj, zaposleni, zunanji sodelavci, partnerji, udeleženci in vsi drugi zadovoljni z delovanjem zavoda.

O našem delu na področju kakovosti so se lahko naši udeleženci in obisovalci prepričali osebno, saj je v torek, 19. junija 2018, v naših prostorih potekal DAN ZA KAKOVOST.

Ob tej priložnosti smo zaposleni organizirali različne aktivnosti, ki so omogočale vpogled v naše delo na področju kakovosti.

Program aktivnosti je bil:

URA

NASLOV AKTIVNOSTI

VSEBINA

CILJNA SKUPINA

 

08.00-18.00

Ali ste vedeli…

Na hodnikih RIC-a vas čakajo zanimivi podatki o nas.

 

   Vsi

09.30-10.30

Brez dobrih učiteljev, izvajalcev in partnerjev ne gre!

Predstavili vam bomo poti do dobrega sodelovanja z našo mrežo učiteljev, izvajalcev in partnerjev. 

 

   Udeleženci    

   izobraževanja

10.30-11.30

Notranji sistem presojanja kakovosti

Spoznali boste celoten sitem presojanja kakovosti v RIC-u.

 

   Zaposleni in

    učitelji RIC-a

12.30-13.30

Notranji sistem presojanja kakovosti

Spoznali boste celoten sitem presojanja kakovosti v RIC-u.

 

   Partnerji in   

   mediji

14.00-17.00

Andragoški zbor

Na andragoškem zboru se bomo posvetili aktivnim tematikam na področju kakovosti.

   Vabljeni člani  

   andragoškega

   zbora

 

Na DNEVU ZA KAKOVOST smo se srečali z udeleženci, zaposlenimi in učitelji.

V dopoldanskem času je v delavniški obliki potekala razprava z udeleženci o tem, kakšne učitelje/izvajalce si želijo in kakšni so bili njihovi prvi vtisi o njih ob vstopu v našo organizacijo. Svoje mnenje so nam zaupali tudi v pisni obliki. V nadaljevanju pa smo se skupaj odpravili na obhod naših prostorov, kjer so udeleženci imeli možnost slediti letakom in plakatom z izjavami naših udeležencev ter zanimivostmi iz našega dela v zadnjih 10-ih letih.

Sledilo je srečanje z zaposlenimi, ki so se šele pred kratkim zaposlili v RIC-u. Na srečanju smo jim predstavili ključna izhodišča za razvoj kakovosti v naši organizaciji, nato pa smo razpravljali o aktivnostih, ki trenutno potekajo na področju presojanja in razvijanja kakovosti.

V popoldanskem delu je potekala seja Andragoškega zbora, na kateri smo člani obravnavali prenovljeni poslovnik o delu andragoškega zbora, evalvacijsko poročilo o zadovoljstvu udeležencev v letu 2017 in poročilo o kakovosti za leto 2017. Temeljito pa smo se posvetili skupni akciji v omrežju svetovalcev za kakovost in za področje »Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti« dorekli načine in metode pridobivanja informacij s strani učiteljev o tej tematiki, dogovorili delovne skupine, ki se bodo prvič srečale v začetku septembra 2018 in dogovorili izvedbo nadaljnjih aktivnosti v tej akciji.

S potekom tega dneva smo zaposleni zelo zadovoljni, naši napisi in plakati pa bodo še naprej na voljo.

Obiščite nas in preverite, ali vsebina zapisov drži!

Zaposleni RIC-a

Dokumenti

Program aktivnosti

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media