Dejavnosti RIC-a predstavljene študentom pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani

13. 10. 2015 sta mag. Gabi Ogulin Počrvina in Barbara Hudoklin študentom 2. in 3. letnika študija pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani v okviru predmeta Andragoško svetovalno delo predstavili izobraževalne možnosti za Rome, projekta FINALLY in e-RR ter podporno dejavnost Svetovanje ranljivim ciljnim skupinam.

V uvodu je Barbara Hudoklin predstavila ISIO - informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih, v sklopu katerega deluje Svetovalno središče Novo mesto, ki ga študentje doslej še niso poznali. Predstavila je, na kakšen način poteka svetovanje v izobraževanju odraslih, kakšni so učinki našega dela, s katerimi ciljnimi skupinami se srečujemo v središču, svetovanje priseljencem in s kakšnimi vprašanji se obračajo na nas ter naše dosežke. Študentom se je zdel zanimiv podatek, da ranljive ciljne skupine predstavljajo cca. 80 % vseh naših strank in da je med njimi največ migrantov ter da delež priseljencev v našem okolju narašča. Všeč jim je tudi bilo, da so bile podrobno opisane naloge svetovalca, saj so sami usmerjeni v ta študij in so si lahko ustvarili realnejšo sliko dela na tem področju. Povsem nov je bil za njih tudi pojem mobilne svetovalne službe, kar je v našem središču vse bolj pogosta oblika dela, zlasti delujemo v podjetjih, zaporih in romskih naseljih. 

V nadaljevanju je mag. Gabi Ogulin Počrvina predstavila izobraževalne možnosti za Rome, ki jih RIC Novo mesto izvaja že od leta 1994, nato pa predstavila rezultate raziskave o potrebah po finančni pismenosti med romsko populacijo ter gradiva za poučevanje in učenje finančne pismenosti Romov, ki so nastala v okviru projekta FINALLY. Nekateri študentje so menili, da so gradiva projekta izredno uporabna tudi za dvig finančne pismenosti drugih ciljnih skupin. Študente smo seznanili tudi z mednarodno spletno izobraževalno in informacijsko platformo e-RR (razvita v okviru projekta e-Roma Resource), katere glavni namen je pomoč in podpora vsem strokovnjakom, ki delajo na širokem področju vključevanja Romov, ter vsem drugim zainteresiranim za romsko tematiko. Ob koncu smo študente povabili tudi mednarodno konferenco obeh projektov, z naslovom Broaden Horizons http://www.en.broadenhorizons.si, kjer bodo lahko pridobili še več informacij za uspešno vključevanje Romov v različne sfere družbenega življenja.

 

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media