Dopolnilna dejavnost

Sem zaposlen, hkrati bi rad bi prijavil še dopolnilno kmetijsko dejavnost. Imam idejo za inovativno turistično kmetijo. Kam se lahko obrnem?

Svetovalno središče Novo mesto odgovarja:

Dopolnilna kmetijska dejavnost je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost. Izvaja jo lahko član kmetije, ki jo predhodno ustrezno priglasi in za to pridobi dovoljenje. Na isti kmetiji je možno opravljati več dopolnilnih dejavnosti, vendar se za isto vrsto dejavnosti lahko določi le en nosilec. Temu sicer lahko pomagajo člani kmetije in tamkajšnji zaposleni, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Nosilec dopolnilne kmetijske dejavnosti mora pridobiti dovoljenje pred pričetkom delovanja na pristojni upravni enoti.

V kolikor gledamo na stran inovativnosti pa se lahko obrnete na Gospodarsko zbornico Slovenije in Inovativno Slovenijo, ki povezujeta, združujeta, izobražujeta in ozaveščata slovenske inovatoke in inovatorje ter ostale deležnike slovenskega inovacijskega ekosistema in širše družbe o pomembnosti raziskav, razvoja in inovativnosti, zato predlagamo, da jih kontaktirate in izrazite svoje želje. Veliko je zapisanega tudi v njihovih INOvičkah, kjer so predstavljene tedenske kratke novice o aktualnih dogodkih, razpisih in drugih aktualnih temah v povezavi z inovacijami in razvojem.

Več pa najdete tudi na Slovenski poslovni točki  (SPOT).

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media