Dostopna je nova spletna informacijska platforma e-RR

V sklopu projekta e-RR, ki ga vodi in koordinira RIC Novo mesto, je od junija 2015 javno dostopna platforma www.eromaresource.com. Platformo smo partnerji v projektu zasnovali na podlagi lastnih izkušenj ter na podlagi raziskave, ki smo jih izvedli v preteklem letu.  V raziskavi smo zajeli opise pravnega položaja Romov v partnerskih državah, izobraževalne, zaposlitvene, zdravstvene in bivalne razmere, v katerih živijo, ter predstavili rezultate anketnih vprašalnikov, s katerimi smo dobili odgovore o oceni potreb delovanja spletnega portala. Raziskava nam je odgovorila na vprašanje, kje po mnenju anketirancev nastopajo težave za slabše reševanje romskih vprašanj, opozorila nas je na vidnejše projekte in aktivnosti, ki so povezani z reševanjem romske problematike in bi jih veljalo izpostaviti na spletnem portalu. Nacionalne ter transnacionalna raziskava je dosegljiva na platformi e-RR na povezavi.

Na platformi so predstavljeni aktualni podatki  in opisi s področja  politik in zakonodaje, vključevanja in enakih možnosti, izobraževanja, zaposlovanja, zdravja ter kulture v Slovenji, Hrvaški, Slovaški, Poljski, Franciji ter na področju Evropske unije. Platforma ponuja tudi opis stanja ter pregled institucij. Posebno vrednost dajeta platformi knjižnica gradiv ter knjižnica projektov.

Vljudno vas vabimo, da pobrskate po strani, nam sporočite vaše povratne informacije, delite vaše projekte in njihove rezultate, primere dobrih praks, ter gradiva, ki bi lahko bila koristna za druge strokovnjake, ki delajo na področju vključevanja Romov in seveda same Rome. Do konca projekta (konec leta 2015) je platforma še v izdelavi in se bo torej še razvijala in izboljšala tudi na podlagi ocen obiskovalcev.

 

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media