Druga skupina v programu Beremo in pišemo skupaj

Udeleženci in učiteljici v programu Beremo in pišemo skupaj nadaljujemo z delom, druženjem in osvajanjem znanj, veščin in drugih napotkov za učenje z otroki. OŠ Drska nam je v svojih prostorih ponudila gostoljubje za srečanja, ki jih obiskujejo otroci iz prvega, drugega in tretjega razreda devetletke ter njihovi starši.

Kljub spomladanskim mesecem in drugim obveznostim, ki jih imajo tako eni kot drugi, nam je uspelo izpeljati kar nekaj zanimivih vsebin ali projektov. Med drugim smo se dobro spoznali, se poučili o spodbudah za učenje, odkrivali otrokova močna področja skozi spoznavanje človekove inteligence, poudarili vlogo in pomen domače naloge za uspeh v šoli. Veliko časa smo namenili branju in razumevanju različnih besedil, se srečali s pisateljico Ivanko Mestnik, kar je bila za vse zelo zanimiva izkušnja in priložnost za branje njenih knjig. Pomen šestih učnih korakov za uspešno učenje je bila tema, ob kateri so se vsi strinjali, da je koristna za vsakega človeka.

Do konca avgusta se bomo s starši in otroki srečevali ob novih temah, hkrati pa bo to čas počitnic, ko si bomo vsi skupaj odpočili, si nabrali novih moči za jesenski začetek pouka, pripravo izobraževalne sezone ter nove učne priložnosti in izkušnje.

Fotografije s srečanj otrok in staršev v programu Beremo in pišemo skupaj na OŠ Drska.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media