Drugo srečanje partnerjev mreže javnih in zasebnih izobraževalnih institucij v Karlovški županiji

Prvi teden maja je RIC Novo mesto uspešno nadaljeval z izvedbo dvodnevnih delavnic za mrežo javnih in zasebnih izobraževalnih institucij v Karlovački županiji. Tudi to srečanje je potekalo v gostoljubnem družinskem hotelu Korana-Srakovčić v Karlovcu.

Prvi dan srečanja (5. maj 2011) je bil naravnan na predstavitev uspešnih dejavnosti RIC-a Novo mesto za različne ciljne skupine udeležencev in spodbuditev udeležencev mreže k aktivnemu razmišljanju o problemih motiviranja odraslih za vključitev v izobraževanja. Direktorica Ric-a Novo mesto, Marjeta Gašperšič, je članom mreže predstavila dolgoletno uspešno delo znotraj Univerze za tretje življenjsko obdobje. Glede na to, da statistični podatki govorijo o staranju evropskega prebivalstva, postaja ravno ta ciljna skupina ljudi ,vse bolj zanimiva za vključevanje v različne dejavnosti in izobraževalne programe.

Sledila je predstavitev dela RIC-a na mednarodnem projektu ET-struct, katerega koordinatorica je Andreja Rezelj. Udeleženci mreže so postavljali koordinatorici številna vprašanja o možnostih pridobivanja partnerstev ter vključevanju njihovih izobraževalnih institucij v mednarodne projekte. Še posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi možnosti in motiviranju hrvaških partnerjev, da se vključijo v izmenjavo znotraj evropskih programov vseživljenjskega učenja, v program Grundtvig.

Delovno srečanje se je zaključilo z delavnico »Problemi razvijanja motivacijskih strategij pri izobraževanju odraslih«, ki jo je vodila organizatorica izobraževanja odraslih, Tea Sulič.

Naslednji dan (6. maj 2011) so se udeleženci mreže spoznali z ravnateljem Enote za izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo mesto, Zlatkom Zepanom. Predstavitvi delovanja Enote za izobraževanje odraslih je sledila aktivna razprava o sodelovanju šole z gospodarstvom, motiviranju udeležencev za vključitev in dokončanje izobraževanja ter njeni promociji v lokalnem prostoru.

Glede na velik interes udeležencev mreže, da se spoznajo z izobraževanjem na daljavo, je RIC Novo mesto povabil na predstavitev uspešno slovensko podjetje B2, ki razvija tako izobraževalne programe na daljavo, kot tudi e-gradiva. Dejavnost podjetja sta predstavila strokovna sodelavca podjetja B2, Marko Pavlič in Boštjan Jarc.

V zadnjem delu srečanja pa je Gregor Sepaher udeležencem mreže predstavil potek informatizacija dela organizatorja izobraževanja odraslih pri vodenju izobraževalnih programov in projektov na RIC Novo mesto. Udeleženci so spoznali sodelovanje in prispevek RIC-a v projektu Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju (UNIP). V razpravi so udeleženci ugotovili, da  so posamezne institucije že začele z razvijanjem podobnih programov na Hrvaškem in da si želijo  izmenjave primerov dobre prakse.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media