Družinska in finančna pismenost na Univerzi v Londonu

RIC Novo mesto je sodeloval na transnacionalnem seminarju v okviru projekta »Družinska pismenost romskih družin« (www.lit3-project.eu), ki ga financira EU skozi programe Vseživljenjskega učenja. Potekal je 19. in 20. februarja 2015 na University College London,  na Inštitutu za izobraževanje. Udeleženci seminarja so bili tako oblikovalci politik s področja romske tematike iz različnih evropskih držav kot tudi predstavniki drugih uspešnih romskih projektov programa Vseživljenjskega učenja. Gabi Ogulin Počrvina, predstavnica RIC-a Novo mesto, je predstavila dobre prakse pri delu z Romi s poudarkom na dveh aktualnih projektih programa Vseživljenjskega učenja, ki se izvajata v RIC-u, in sicer projekt FINALLY (Finančna pismenost za odrasle Rome) in projekt e-RR (e-Roma Resource, implementacija spletne izobraževalne in informacijske platforme). Prav tako je sodelovala v razpravi o izvajanju romske družinske pismenosti in oblikovanju politik na tem področju dela.

Udeležba na tem seminarju je bila priložnost za izmenjavo dobrih evropskih praks in vključitev v evropsko mrežo deležnikov na področju izobraževanja Romov.

Financerji

© 2020

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media