Et-struct dogodek za več regionalnega povezovanja

Novo mesto, 18.–20. april 2011 – Razvojno izobraževalni center Novo mesto je ta teden gostil tridnevno srečanje evropskih partnerjev v projektu Et-struct. Srečanja so se udeležili  predstavniki s šestih evropskih držav (Avstrije, Češke, Italije, Poljske, Slovenije in Ukrajine), delovni sestanki pa so bili posvečeni evaluaciji dosedanjega razvoja izobraževalnih programov in strategiji za večje povezovanje akterjev v regijah.

 

Prvi dan je bil namenjen promocijskemu dogodku z naslovom Pomen regionalnega razvojnega programa za ključne akterje v gospodarstvu, izobraževanju in politiki. Na dogodku so govorci spodbudili razpravo o razvoju v JV regij, še posebej v povezavi z razvojem človeških virov v smeri kvalitete življenja in ustvarjanja novih delovnih mest. Ključni govorec na dogodku je bil dr. Stuart Simpson, vodja projekta Et-struct in Evropske pisarne pri Zavodu za šolstvo Dunaj. Predstavil je inovativen koncept povezovanja pomembnih akterjev v regionalne triangle, ki zagotavljajo hitrejše odzivanje na potrebe gospodarstva. Nacionalni in strokovni vidik regionalnih razvojnih programov je osvetlil mag. Franci Klužer z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je poudaril: »da niso pomembne samo razvojne strategije, temveč so bolj kot dokumenti pomembne dobre izvedbe projektov na vseh ravneh, ki morajo biti pripravljeni v skladu z možnimi finančnimi in drugimi viri«.

Dogodek je bil posvečen tudi dobrim praksam povezovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom v JV regiji. Zlatko Zepan s Šolskega centra Novo mesto je predstavil sodelovanje Enote za izobraževanje odraslih in podjetja Krka v Šolskem centru Novo mestom, mag. Nina Šab pa vlogo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine v regionalnem razvoju. Kot pomembni ukrep pri uvajanju kulture vseživljenjskega učenja v regiji je Andreja Rezelj z RIC-a Novo mesto poudarila pomen Centra za vseživljenjsko učenje Dolenjska in regijskega festivala ZaTe. Dr. Damjana Miklič Milek z URS-a Novo mesto pa je predstavila vlogo univerzitetnega središča za regijo.

Evropski projekt Et-struct združuje 17 partnerjev iz 7 srednjeevropskih držav in poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Triletni projekt bo trajal do konca 2012. Namen skupno 2,5 milijonov evrov vrednega projekta je izboljšati zaposlitveno situacijo v posameznih regijah, tako da bodočim in že zaposlenim ponudi nove izobraževalne možnosti za pridobitev znanj in veščin, ki jih regionalni trgi dela resnično potrebujejo.

KONTAKT in INFORMACIJE:
Andreja Rezelj
E-naslov: andreja.rezelj@ric-nm.si
Tel.: 07/393 45 55
Mobile: 031 337 758
Spletna stran projekta: http://www.etstruct.eu, http://www.ric-nm.si/sl/projekti/etstruct

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media