Individualna srečanja udeleženk in strokovnih sodelavk

Vsaki posamezni udeleženki programa omogočamo najmanj 1 uro individualnega dela s strokovnimi sodelavkami na projektu na teden. V okviru individualnih srečanj pripravimo individualni izvedbeni načrt za posamezno udeleženko, ki ga na individualnih srečanjih sproti dopolnjujemo. Na individualnih srečanjih se dotikamo različnih tem, ki so velikokrat povezane tudi z vsebino skupinskih aktivnosti: interesi in vključitev v različne oblike izobraževanj, pretekle izkušnje z izobraževanjem, motivacija za lastno izobraževanje; pretekle izkušnje z zaposlitvami, interesi za zaposlitev, motivacija za vstop na trg dela;  sporazumevanje med Romi ter med Romi in civili, razvijanje socialnih stikov in širjenje socialne mreže, boljša vključitev v socialno okolje; osebne stiske, družinsko življenje, krepitev materinske vloge in vloge žene; krepitev samopodobe, razvijanje občutka lastne vrednosti; zdrav življenjski slog; ravnanje z denarjem; materialne dobrine; diskriminacija in predsodki, s katerimi se soočajo skoraj na vsakem koraku;… Z udeleženkami v zasebnem »intimnem« ozračju vzpostavimo zaupen odnos.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media