Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo podatke o tem, katere izobraževalne programe za odrasle udeležence in infrastrukturne dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih, načrtujejo organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2016/2017.

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017 vsebujejo predvideno število prostih vpisnih mest.

Informacije obsegajo:

1. Izvajalce javno veljavnih programov, ki so vpisani v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih ter predvidene podatke o prvem in nadaljnjih vpisih v posamezen program.

Odrasli se lahko vpišejo v naslednje programe:

 • program osnovne šole za odrasle.
 • programe nižjega poklicnega izobraževanja.
 • programe srednjega poklicnega izobraževanja.
 • programe srednje strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja.
 • programe poklicno-tehniškega izobraževanja.
 • gimnazijske programe.
 • programe poklicnih tečajev.
 • programe izpopolnjevanja in usposabljanja.
 • posebne programe za odrasle (Usposabljanje za življenjsko uspešnost - UŽU, računalniško opismenjevanje, jezikovi programi, idr.).

2. Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in izvajalce postopkov NPK.

3. Izvajalce dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih.

Odrasli lahko izkoristijo naslednje dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih:

 • središča za samostojno učenje (SSU),
 • nformacijsko svetovalna središča za odrasle (ISIO),
 • borze znanja (BZ).

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017 so objavljene tukaj

Dokumenti

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media