Izobraževanje mlajših odraslih

Sem mama samohranilka 21-letnemu sinu. Zaradi zdravstvenih in učnih težav je sin pred tremi leti prekinil šolanje na srednji tehnični šoli. V tem času je izgubil stik z vrstniki iz šole. Tudi prijateljev nima. Večino časa preživi sam doma. Razmišljava, da bi zaključil srednjo šolo, vendar se sam težko uči, hkrati pa nimam finančnih sredstev, da bi mu plačevala inštrukcije. Poleg tega se na ponovno vrnitev v šolo pripravlja že eno leto. Ne vem, kako naj ga prepričam, da bi se vpisal. Od sodelavke sem izvedela, da v Novem mestu obstaja skupina, ki pomaga mladim. Kam in na koga naj se obrnem za vključitev v skupino in v izobraževanje?

Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O je program za mlade od 15 do 26 let, ki so zapustili šolo pred dokončanjem, niso zaposleni ali pa potrebujejo pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti. Program se izvaja pri nas na RIC-u v Novem mestu. Učenje poteka v obliki projektnega dela, ki omogoča, da lahko mladi ustvarjajo in delajo v skladu s svojimi željami, interesi in sposobnostmi. Mentorji, ki delajo v programu, svetujejo pri nadaljevanju opuščenega šolanja, nudijo različne oblike učne pomoči, usmerjajo in spodbujajo pri iskanju zaposlitve ter skupaj z udeleženci ustvarjajo okoliščine za dobro počutje in pripravljenost za delo. Vključevanje v program poteka preko Zavoda RS za zaposlovanje, ki v program napotuje mlade med 15. in 26. letom, ki potrebujejo podporo na svoji izobraževalni ali poklicni poti. Število udeležencev se v skupini ves čas spreminja, saj se nekateri zaposlijo, drugi se vključijo v izobraževanje ali pa zapustijo program po izteku pogodbe. Praviloma je v skupini od 18 do 24 mladih brezposelnih ali iskalcev zaposlitve.

V Novem mestu srednješolsko izobraževanje za odrasle sicer izvajajo Šolski center Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto ter Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. Na Ekonomski šoli Novo mesto lahko kandidati prekinjeno šolanje zaključijo po sedaj veljavnem predmetniku tako, da opravijo diferencialne izpite, glede na prilagoditev programa, ki ga določi šola. Tudi pri nas na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto imamo srednjo šolo za odrasle, v okviru katere ponujamo programe trgovec, ekonomski tehnik (SSI) in ekonomski tehnik (PTI). Pred vključitvijo se izdela osebni izobraževalni načrt, v katerem se morebitno priznava predhodno pridobljeno znanje.

Brezplačna učna pomoč, ki vključuje razlago in utrjevanje učne snovi, se izvaja v okviru projekta Atena. Namenjena je udeležencem izobraževanja odraslih, ki so vpisani v srednješolske izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit. Učna pomoč se izvaja za posamezen predmet ali del učne snovi. V bližnji okolici je brezplačna učna pomoč v okviru projekta Atena možna na Šolskem centru Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih in pri nas, na RIC-u.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Posameznik je upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2500 eurov. Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022.

Za več informacij lahko pokličete na številko 031 701 191, pišete na elektronski naslov ana.marija.blazic@ric-nm.si ali pa se v svetovalnem središču oglasite osebno, vsak delavnik.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media