Izvedba prvega sklopa dvodnevnih delavnic RIC-a za mrežo javnih in zasebnih izobraževalnih institucij v Karlovški županiji

RIC Novo mesto je začel z izvedbo prvega sklopa dvodnevnih delavnic za mrežo javnih in zasebnih izobraževalnih institucij v Karlovški županiji. Delavnice so potekale 31. marca in 1. aprila 2011 v prostorih Hotela Korana – Srakovčić v Karlovcu. Srečanja se je udeležilo preko 20 članov mreže, ki so se seznanili s primeri dobre prakse pri organiziranju in izvajanju vsebin vseživljenjskega učenja , tokrat v dolenjski regiji.

Prvi dan srečanja (31. marec 2011) je bil usmerjen v medsebojno spoznavanje članov mreže in ugotavljanje stanja, v katerem izobraževalne institucije Karlovške županije delujejo. Člani mreže so razmišljali o tem, kako bi se njihove institucije hitreje odzivale na spremembe okolja. V ta namen jim je ga.  Marjeta Gašperšič, direktorica RIC-a Novo mesto, predstavila razvoj RIC-a in strateške cilje, ki vključujejo uresničevanje štirih  temeljnih stebrov  vseživljenjskega izobraževanja.

Drugi dan srečanja (1. april 2011) je bil usmerjen v predstavitev izobraževalnega sistema v Sloveniji ter predstavitev zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma kot primera dobre prakse. Direktor zavoda, Tone Hrovat, in ravnateljica Kmetijske šole Novo mesto, Vida Hlebec, sta članom mreže predstavila politiko delovanja zavoda, njegovo aktivno iskanje možnosti za uspešno delovanje v slovenskem prostoru ter prilagajanje izobraževalne ponudbe odraslim udeležencem.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media