Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetij

Projekta Svetovanje za zaposlene 2016 – 2022 in Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc nam dajeta priložnost, da utrdimo stare in tkemo nove vezi z delodajalci v širšem okolju. V petek, 28. 9., smo tako v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine uspešno izpeljali strokovno srečanje, kjer smo se družili izobraževalci, delodajalci, delavci, predstavniki Andragoškega centra Slovenije ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V prijetnem in sproščenem vzdušju svetovne kavarne smo razvijali ideje, zamisli, izzive, predloge,… na kakšen način lahko vzpostavimo sodelovanje in koristna partnerstva, ki bodo pripomogla k trajnostni zaposljivosti delavcev, predvsem tistih, ki štejejo 45 let ali več. Izhajali smo iz trenutne situacije na trgu dela, vpliva demografskih sprememb na prihodnost podjetij, načrtnega usmerjanja zaposlenih k uporabi znanja v praksi ter razmišljali, kako lahko izobraževalci podpremo delodajalce pri motiviranju delavcev za usposabljanja. Različnost pogledov in izkušenj je pokazala, da s skupno pripravo in sodelovanjem lahko prispevamo k odločitvi posameznikov in delodajalcev za vseživljenjsko učenje. Prav gotovo bomo začeto sodelovanje nadaljevali.

S ponosom smo prvič predstavili devet Ambasadorjev učenja, ki bodo z nami sodelovali pri  promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi, informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in možnostih svetovalne podpore ter na takšen način širili pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja. Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika, ki smo jo obeležili s slavnostnim imenovanjem.  Listino o imenovanju in simbolično nagrado je Ambasadorjem učenja 2018, v imenu konzorcija projekta Svetovanje za zaposlene 2016 – 2022, podelila mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za  višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Srečanje smo zaključili z okroglo mizo, v kateri so Tomaž Kordiš, dr. Milena Kramar Zupan, Suzana Matoh, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Gregor Sepaher ter Matjaž Stare z udeleženci delili izkušnje ter mnenja o uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetij. Razkrivali so izzive, s katerimi so se pri vodenju podjetij in izvajanju izobraževalnih programov srečevali do sedaj, navedli nekaj dobrih praks iz tujine in na takšen način razmišljali o vlogi svetovanja in izobraževanja v podjetjih. 

O nas so poročali:

Vaš mesečnik

Novice, TV Vaš kanal

Smo dobri gospodarji?, TV Vaš kanal

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media