Jožek Horvat MUC o posebnostih romske skupnosti v Sloveniji

Projekt SRAP se bliža svojemu zaključku. Pregled dela pokaže, da smo skozi delavnice našli odgovore na vprašanje, kakšno je stanje oz. umeščenost problematike odvisnosti od dovoljenih in prepovedanih drog med romsko populacijo, pa tudi to, koliko so odvisnosti od drog prepoznane kot problem med Romi, še zlasti med romsko mladino.

Ugotovili smo, da romske skupnosti v našem okolju niso imune na problem odvisnosti in  posledično na socialne težave, ki so tesno prepletene s to problematiko (zanemarjenost otrok, prostitucija, kriminal …). Ugotovili smo tudi, da strokovnim delavcem, ki se v lokalnem okolju ukvarjajo s problematiko preprečevanja odvisnosti, zelo primanjkujejo informacije o zdravstvenem stanju Romov. Izpostavljeno je bilo tudi nepoznavanje romske kulture, vrednostnega sistema, življenjskega stila in poznavanja navad Romov. Preventivne  akcije in osveščanje o škodljivosti uporabe drog med Romi so ravno zaradi nepoznavanja  in neupoštevanja kulturne raznolikosti velikokrat obsojene na propad. Brez poznavanja odnosa romske skupnosti do vprašanj, ki so povezana z odvisnostmi in lastnim zdravjem, je vsako načrtovanje preventivnih akcij ali drugačnih oblik pomoči vprašljivo z vidika doseganja končnih  rezultatov.

Po drugi strani pa smo v projektu spoznali, da mladi Romi izpostavljajo lastno neosveščenost o posledicah odvisnosti ter slabo informiranost o možnih oblikah pomoči in podpore v okolju v primeru odvisnosti. Kot odgovor na ugotovljene težave pri reševanju problematike odvisnosti med mladimi Romi smo se lotili aktivnosti gradnje medkulturnega razumevanja. Zato smo oblikovali modularni program usposabljanja strokovnih delavcev, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko mladino, v katerem je poudarek ravno na seznanjanju z romsko zgodovino, kulturo in medkulturno komunikacijo.

Še posebej odmevno je bilo predavanje iz vsebinskega sklopa Posebnosti romske skupnosti v Sloveniji, ki smo ga izvedli 16. aprila 2013 na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto. Predavanja se je udeležilo kar 75 udeležencev, med njimi največ študentov, bodočih zdravstvenih delavcev ter drugih strokovnih delavcem, ki se pri delu srečujejo z Romi. Predavatelj mag. Jožek Horvat Muc je slušateljem predstavil zgodovino Romov, njihovo kulturo, določene navade, običaje, verovanje ipd., ki vplivajo na miselnost ter delovanje Romov in so tesno povezana z odnosom do zdravja. Opozoril je tudi na pomen usposabljanja Romov za delo v zdravstvu. Rezultati delovanja romskih zdravstvenih delavcev, ki vstopajo v romsko naselje, razumejo romski jezik, posebnosti bolnikov in njihovega okolja, so do sedaj v evropskem prostoru obrodila dobre rezultate. Zato tudi priporoča, da se večina preventivnih aktivnosti izvaja v romskih naseljih.

Za sodelovanje pri organizaciji predavanje se najlepše zahvaljujemo Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media