Kako lahko javni sektor delodajalcev pomaga Romom do zaposlitve?

Javna neprofitna organizacija BAGAZS iz Budimpešte, ki se ukvarja z integracijo Romov v širšo družbo je predzadnji teden v maju organizirala delavnico na temo zaposlovanja Romov. Za sodelovanje in predstavitev dobrih praks so se obrnili tudi na nas. Dvodnevne delavnice se je iz naše organizacije udeležila svetovalka Katja Volf, ki je Madžarom predstavila naše izkušnje pri delu z zaposlenimi Romi ter izmenjala dobre prakse na tem področju z ostalimi udeleženci.

Bolj kot ne so metode dela z Romi podobne, je pa Katja ugotovila, da imajo vsekakor slabše razviti svetovalni sistem, ki bi zaposlenim Romom pomagal pri boljšem vključevanju v socialno delovno okolje. To vlogo pri nas prevzamejo svetovalke za zaposlene, ki Romom nudijo predvsem podporo v smislu pridobivanja mehkih veščin (komunikacija, kolegialnost, sodelovalnost, pripadnost, reševanje konfliktov,…), na Madžarskem pa to podporo nudi le mentor na delovnem mestu.

Po živahni izmenjavi mnenj so se udeleženci strinjali, da je svetovanje zaposlenim Romom vsekakor dober in predvsem hitrejši način za lažjo in boljšo integracijo v delovno okolje. 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media