Karierni svetovalci obiskali Talent Center v Gradcu

Znotraj projekta je bila konec septembra 2021 organizirana strokovna ekskurzija. Nedaleč proč od slovenske meje, smo obiskali Talent Center mladih v Gradcu. Strokovne ekskurzije so se udeležili karierni svetovalci in strokovni delavci iz področja vzgoje in izobraževanja, s katerimi sodelujemo v projektu.

Najprej smo obiskali izobraževalno organizacijo WIFI Steiermark, ki deluje znotraj štajerske gospodarske zbornice. S svojo izobraževalno ponudbo skrbi za prenos in razvoj  poklicnih  in osebnih spretnosti poslovnežem, mladim strokovnjakom,  specialistom in vodstvenim delavcem, podjetnikom. Vsako leto sprejme v svoje programe več kot 30.000 udeležencev. S svojimi vsebinami pokrivajo široko paleto poklicnih kvalifikacij, usposabljanj in izobraževalnih vsebin s katerimi pokrivajo razvoj osebnih veščin, širijo znanja tujih jezikov, razvijajo temeljne kompetence za vodstvene kadre, izvajajo poklicno maturo, vsebine tehnične akademije, izobraževalne smeri v računovodstvu ter izvajajo druge obsežne tečaje za pridobitev javno priznanih izobrazbenih kvalifikacij. Skozi predstavitev dejavnosti smo prišli do odgovora o razlogih za številčnost vključevanja ljudi v njihove programe, med katere sodijo: aktualna ponudba programov, časovne prilagoditve izvedb, več kot domišljeni učni prostori, ki zagotavljajo razvoj veščin v dobro opremljenih delavnicah ter učilnicah, ki spodbujajo medsebojno povezovanje udeležencev.

Sfera izobraževanja in gospodarstva v Avstriji sodelujeta z roko v roki.  Avstrijski izobraževalni sistem je organiziran na način, da se mladi o karierni poti odločajo že pri 13 letih. Zato ne preseneča, da se skoraj dve tretjini mladih odloči, da obišče Talentcenter mladih.  Center omogoča celostni preizkus kognitivnih, osebnostnih in motoričnih sposobnosti. Po 4-5 urnem testiranju, ki poteka na različnih postajah, dobijo mladi poročilo, ki vsebuje tudi predloge poklicev, ki sovpadajo z njihovimi rezultati in hkrati predstavlja odlično izhodišče za kasnejše individualno karierno svetovanje.

 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media