Končna publikacija projekta SRAP

Partnerji v projektu SRAP smo s končno publikacijo z naslovom Addiction and Prevention within Roma and Sinti Communities -  Why it matters/Odvisnost in preprečevanje odvisnosti znotraj romske skupnosti in Sintov – zakaj je to pomembno? tudi formalno zaključili projekt, ki ga je sofinancirala Evropska komisija iz programa Zdravje 2008 – 2013.

Glavni cilj projekta SRAP je bil preprečevati in zmanjševati odvisnost med mladimi Romi. Ciljna skupina projekta so bili mladi Romi  v starosti 11 do 25 let: otroci in najstniki, pri katerih obstaja tveganje, da bodo prvič eksperimentirali z drogo in mladostniki, ki imajo morda z drogami ali drugimi substancami že izkušnje.  Druga pomembna ciljna skupina projekta so bili zdravstveni delavci. Partnerstvo SRAP je na podlagi lastnih raziskav  razvilo metodologijo za preprečevanje odvisnosti, ki vključuje medkulturni pristop na področju zdravja in izobraževanje za boljše življenjske spretnosti.

Končna brošura je namenjena lokalnim oblastem, nevladnim organizacijam in vsem drugim organizacijam in strokovnjakom, ki so vključeni v oblikovanje politik in izvajanje različnih aktivnosti za izboljšanje zdravja in večjo socializacijo Romov v Evropi.  V dveh poglavjih (Odvisnost v romskih skupnostih – kaj vemo in zakaj je to pomembno/Preventiva v romskih skupnostih in med Sinti) predstavlja naše ugotovitve in SRAP metodologijo s priporočili za njeno uporabo.

Povezava do brošure: http://issuu.com/efus/docs/srap-wen

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media