Mapa mojih dosežkov

Portfolio, listovnik, osebna mapa…. Mi smo jo poimenovali kar »Mapa mojih dosežkov«. Je namreč zbirnik posameznikove usposobljenosti, dosežene z neformalnim ali formalnim učenjem. Gradivo v mapi posamezniku predstavlja povratno informacijo o lastnem razvoju in napredku. Na osnovi zbranega posameznik ugotavlja, kaj je že dosegel in kaj še lahko stori za lastno karierno ali osebno rast.

Pomembna je tudi za razvijanje samozavesti in pozitivne samopodobe, saj vsebuje podatke o zmožnostih in prizadevnosti posameznika na različnih področjih. Kot takšna nam služi kot osnova za zastavljanje novih ciljev.

Konec koncev ima tudi čisto praktično vrednost – na enem mestu zberemo vse osebne podatke, podatke o izobraževanjih in usposabljanjih ter delovnih izkušnjah in druge reference, dokazila.

Predvsem pa Mapa mojih dosežkov posamezniku daje spoznanje, dapot do uspeha ni lahko, vendar se je VREDNO POTRUDITI IN PRITI DO CILJA. Tega pa lahko dosežemo le z vztrajnostjo, zaupanjem vase in pripravljenostjo za sodelovanje.

VSAKA NOVA POT SE ZAČNE S PRVIM KORAKOM. DOVOLITE, DA GA NAREDIMO SKUPAJ. Oglasite se v svetovalnem središču za zaposlene.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media