Mavrična impresija na slavnostnem zaključku projekta Večgeneracijski center SKUPAJ

V Soteski, v grajskem paviljonu Hudičev turn, je v četrtek, 17. 6. 2021, dopoldne potekal slavnostni zaključek projekta Večgeneracijski center Skupaj (VGC Skupaj), ki že pet let povezuje osem občin JV regije – Novo mesto, Šmarješke in Dolenjske Toplice, Stražo, Škocjan, Kočevje, Sodražico in Kostel, ter blizu sto institucij in organizacij iz vseh teh občin. Projekt vodi RIC Novo mesto, partner pa je Podjetniški inkubator Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje. Slavnostnega dogodka so se udeležili župani oz. podžupani štirih občin in podžupanja MO Novo mesto Sara Tomšič. Na dogodku je bila svečano odprta tudi slikarska razstava likovnih del udeležencev delavnic iz LKD Mavrica, ki so potekale pod mentorstvom slikarja Jožeta Kotarja.

Prisotnim je dobrodošlico zaželel topliški župan Franci Vovk, nato je udeležence v duhu medgeneracijskega povezovanja pozdravil Gregor Sepaher, direktor RIC Novo mesto. V nadaljevanju je prisotne z izbranimi besedami nagovorila Sara Tomšič, podžupanja MO Novo mesto, rezultate in dosežke projekta pa predstavila mag. Gabi Ogulin Počrvina, vodja projekta. O razsežnostih večgeneracijskih centrov, vseh je v Sloveniji petnajst, in o obetih za sofinanciranje v novi finančni perspektivi, je spregovorila Sabina Rupnik Suhadolnik, predstavnica MDDSZ. V nadaljevanju so župani občin, ki sofinancirajo projekt, in sicer Dušan Krštinc iz Občine Straža, Jože Kapler iz Občine Škocjan ter podžupan Franci Anderlič iz Občine Šmarješke Toplice, predstavili doprinos projekta v njihove občine. Vsi predstavniki lokalnih oblasti so izrazili željo po kontinuiranem nadaljevanju s ponudbo brezplačnih aktivnosti za občane tudi po zaključku projekta. Melita Oražem, vodja Ljudske univerze Kočevje, je predstavila vpetost projekta v kočevsko lokalno okolje. Svoje vtise o sodelovanju v projektu so delile predstavnica udeležencev, Irena Matkovič, predstavnici zunanjih izvajalcev, Suzana Plut in Nina Kolar ter predstavnica prostovoljcev, Alenka Zupan, predsednica društva LKD Mavrica.

Glavno vodilo delovanja Večgeneracijskega centra Skupaj je socialno vključevanje, izobraževanje ter medkulturno in medgeneracijsko povezovanje. Po izobraževalnih poteh so v petih letih popeljali več kot 8.600 različnih udeležencev - če ponazorimo, več kot 172 avtobusov učenja željnih potnikov. Ker se vsaka oseba lahko udeleži aktivnosti večkrat, beležijo v obdobju trajanja projekta skupno preko 42.000 udeležencev. Neprecenljivo vrednost imajo počitniške aktivnosti za otroke, ki se jih letno udeleži preko 800 otrok. Dodana vrednost projekta je prostovoljstvo, saj je vsako leto vključenih med 50 in 60 prostovoljcev. V vseh letih delovanja je blizu 150 različnih oseb našlo priložnost za koristno delo, širjenje in izmenjavo znanj. Mnogi mladi, brezposelni so s pomočjo prostovoljskega dela in s priporočilom našlo delo in se zaposlilo. Vsako leto v projektu sodeluje 100 in več zunanjih izvajalcev, strokovnjakov z različnih področij, življenjsko in izkušenjsko bogatih posameznikov. Ime centra VGC Skupaj se vedno znova potrjuje tudi s povezovalnim odnosom z blizu 100 strateškimi in tihimi partnerji. Slednji pomagajo pri organiziranju, financiranju, promociji, obveščanju in pridobivanju udeležencev. Do konca septembra 2021, ko se projekt uradno zaključi, bo realiziranih skupno 18.000 izobraževalnih ur oz. letno preko 3.600 ur.

Poleg pestre ponudbe izobraževalnih aktivnosti ter informiranja in svetovanja uporabnikom so ponudbo zaokrožili še z izjemnimi dogodki kot so slikarske in fotografske razstave.

Tokrat so na ogled postavili razstavo likovnih del članov LKD Mavrica iz Novega mesta. Rdeča nit večgeneracijske likovne delavnice je bila Mavrična impresija, ki jo je usmerjal novomeški slikar Jože Kotar. Vtise vsakdanjega življenja, vedut in narave, so ljubiteljski slikarji preko svojih čustev, s hitrimi potezami, nanašali na platna večjih formatov v akrilni tehniki. Pri tem jih ni smelo zanimati natančno slikanje objektov in predmetov, temveč so jih slikali kot pojave, obrise ali pa samo delno nakazali realistično zasnovo z dodano barvno iluzijo globine, prostora, ki »lomi« barve s katerimi so dosegli dejanski občutek svetlobe. S temnimi barvnimi potezami so dobili reze ali delitev objektov, z barvnim pikanjem in črtkanjem pa občutek živosti oz. premikanja objektov.

Prireditev je spremljal kulturni program. Program je povezovala Zvonka Potočar, strokovna sodelavka na projektu VGC Skupaj. Celotno srečanje so sooblikovali zaposleni na projektu in zunanji sodelavci projekta.

 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media