Mednarodno usposabljanje v okviru mednarodnega projekta Upskillead

Prejšnji teden je potekalo v RIC-u Novo mesto mednarodno usposabljanje izobraževalcev odraslih v okviru mednarodnega projekta Upskillead

Projekt Upskillead (Upskilling Adult Educators for Digital Lead) je sofinanciran s strani Evropska komisija znotraj programa Erasmus + K2 Strateška partnerstva. Konzorcij 6 partnerjev iz različnih Evropskih držav (Slovenije, Cipra, Poljske, Italije in Bolgarije) vodi naša organizacija.

Že nekaj časa je znano dejstvo, da se izobraževalci odraslih srečujejo z novimi izzivi, saj se tudi delovno okolje z razvojem novih tehnologij in stalno spreminjajočim trgom dela hitro spreminja. Posledično prihaja do potreb po razvoju novih kompetenc tudi na področju IKT. Namen projekta UpSkillead je ponuditi izobraževalcem odraslim celovit strokovni program usposabljanja (tako v klasični kot e-obliki) za nadgradnjo/razvoj njihovih IKT veščin. Napredek izobraževalcev odraslih, vključenih v usposabljanje, bo spremljan, ob koncu pa bo uporabljen sistem “Open Badges” kot validacijsko orodje. V projektu smo do sedaj razvili Upskillead indeks digitalnih kompetenc za 6 izbranih IKT kompetenc, ki smo jih na podlagi raziskave prepoznali kot uporabne pri izvajanju dela izobraževalcev odraslih, in sicer: varnost na internetu, socialna omrežja, grafično oblikovanje, oblikovanje spletnih strani, moodle ter interaktivna tabla. Za vseh 6 kompetenc smo razvili kurikulum, učna gradiva, sistem in merila ocenjevanja v skladu z metodologijo »open badges«. Vsa gradiva bodo prosto dostopna tudi na projektni platformi (v e-Akademiji).

Prejšnji teden se je usposobilo 16 izobraževalcev odraslih iz partnerskih držav, ki bodo prenašali znanja naprej kot mentorji ter vodili proces od vključitve udeležencev v izobraževanje do pridobitve značk. Do zaključka projekta (september 2018) bomo vsa gradiva testirali, jih po potrebi dopolnili ter prevedli v vse partnerske jezike. Na zaključni konferenci na Cipru (september 2018) bomo predstavili vse rezultate in učinke projekta.

Istočasno je potekalo tudi srečanje partnerjev, na katerem smo pregledali dosedanje delo ter dorekli prihodnje aktivnosti. Imeli smo tudi priložnost gostiti skrbnico projekta Ano Stanovnik Perčič (Cmepius). Podala nam je podala koristne napotke, ki bodo prispevali k višji kvaliteti rezultatov projekta.

Več o projektu lahko poiščete na naši spletni strani in na spletni strani projekta, spremljate pa nas lahko tudi na facebook profilu.

Dodatne informacije

Metod Pavšelj
05 907 57 11
metod.pavselj@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media