Mi z Romi, Romi z nami – izvedba programa Živeti v multikulturni družbi

Med 8. in 17. marcem smo v RIC-u izvedli dve pilotni izvedbi programa Živeti v multikulturni družbi, za skoraj 40 strokovnih delavcev, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s populacijo Romov.  16-urnega izobraževanja so se udeležili strokovni delavci iz okoliških centrov za socialno delo, zdravstvenih domov, osnovnih šol, ljudskih univerz idr. V prvem modulu o življenju Romov, nekoč in danes sta predavali romski aktivistki Monika Sandreli in Milena Tudija. O pravicah in dolžnostih ter medinstitucionalnem povezovanju je predaval Leopold Jevšek iz novomeškega centra za socialno delo, o izobraževanju Romov je spregovorila Gabi Ogulin Počrvina. Drugi dan izobraževanja je o medkulturnosti in odnosih znotraj nje predaval Branko Novak, o komuniciranju, vzrokih konfliktov in konstruktivnih poteh reševanja  pa  Roman Horvat. Odzivi udeležencev programa so zelo pozitivni, osnovni program je možno nadgraditi s petim modulom Osnove romskega jezika, za katerega je polovica udeleženih že izkazala interes za vključitev vanj.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media