Mojstrski izpit

Zanima me, kako danes prideš do mojstrskega naziva, kakšni so pogoji za opravljanje izpitov. Naj povem, da imam končano poklicno šolo program avtomehanik in že več let delam v tej stroki. Ali bi se kot mojster lahko vključil v pedagoško delo in se povezal s šolo npr. v dualni sistem izobraževanja?

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 2000, in sicer za 52 mojstrskih nazivov. Mojstrski izpiti se izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen. Pravico do opravljanja mojstrskega izpita ima, kdor izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

  • je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;
  • je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;
  • je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov: praktični del; strokovno-teoretični del, poslovodno-ekonomski del in pedagoško-andragoški del.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v začetku leta objavi razpis za opravljanje mojstrskih izpitov, ki je odprt do konca leta, tako da je vpis možen skozi celo leto. Opravljanje mojstrskega izpita pa se prične s pristopnim rokom, ki je razpisan vsaj dvakrat letno (drugi pristopni rok v letošnjem letu je 8. oktober 2019, rok za oddajo popolnih vlog je do 27. septembra 2019). Kandidati imajo na voljo tri leta, da opravijo vse izpitne obveznosti.

Z mojstrskim izpitom izpolnite izobrazbeni pogoj za izobraževanje vajencev. Kot mojster avtomehanik bi se tako lahko vključili v dualni sistem izobraževanja in opravljali pedagoško delo. Mojster, ki dela kot strokovni delavec v poklicni oziroma strokovni šoli, mora imeti opravljen mojstrski izpit, obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.

Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti. V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I pa lahko, ob izpolnjevanju pogojev, pridobite sredstva za sofinanciranje mojstrskega izpita v vrednosti do 2500 €. Za dodatne informacije se obrnite na Svetovalno središče Novo mesto (RIC NM, Topliška cesta 2).

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media