Motivacija Romov za vključitev v vseživljenjsko učenje (okrogla miza)

Večnamenski romski center Novo mesto in Osnovna šola za odrasle z Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto sta v torek, 22. oktobra 2019, organizirala okroglo mizo z naslovom Motivacija Romov za vključitev v vseživljenjsko učenje. Z javno razpravo smo želeli kot organizatorji izobraževalnih programov poudariti pomen vključevanja Romov v izobraževanje in pomen njihove motiviranosti za vključitev v vseživljenjsko učenje.

Vseživljenjsko učenje ni nič drugega kot del vsakdana, je proces, ki obsega tako formalno in neformalno izobraževanje kot tudi priložnostno ali naključno učenje. Pri vključevanju Romov v vseživljenjsko učenje pa igra veliko vlogo povezanost med institucijami, ki pripravljajo tovrstne programe in tistimi, ki imajo primere dobrih praks ter na svoj način pomagajo pri motivaciji naslovne ciljne skupine v izobraževanje in učenje. In izpostavili smo prav to. Kako smo se povezovali, kako se povezujemo in kako se bomo povezovali, da dosežemo večjo motiviranost Romov naše regije za vključitev v vseživljenjsko učenje.

Sogovorniki in udeleženci okrogle mize so sklenili, da se ustanovi skupina za povezovanje ključnih akterjev romske problematike na Dolenjskem ter da se različne institucije, organizacije, društva, zveze … povezujejo pri delu na terenu, ko imajo podobno vsebino. Z dogovoroma o povezovanju pri motivaciji Romov za vključitev v vseživljenjsko učenje so se vsi strinjali.  

Zdaj ne smemo obupati. Le skupaj na poti, bomo prišli do uspeha.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media