Na zaključni konferenci projekta Sodelovanje za zdravje Romov so se predstavili romski koordinatorji

Na zaključni konferenci projekta Sodelovanje za zdravje Romov (potekala je 6.4.2016 v Ljubljani) so se predstavili romski koordinatorji, ki so končali svoje usposabljanje v RIC-u Novo mesto in LU Kočevje. Navzočim so predstavili znanja in veščine, ki so si jih pridobili skozi 70 urno usposabljanje za pridobitev NPK- romski koordinator ter področja dela, na katerih so trenutno aktivni.

Sandi Selimčič je povedal: » Na usposabljanju za pridobitev NPK- romski koordinator sem bil zelo aktiven. V tem času sem bil romski svetnik in drugim udeležencem sem posredoval svoje izkušnje iz dela na terenu. Skozi usposabljanja pa sem izboljšal svojo komunikacijo,Sedaj bolje razumem, kako se vodijo skupine in išče zaposlitev. Kljub temu, da trenutno nisem zaposlen in da iščem nove zaposlitvene priložnosti, sem se začel zavedati, kako pomembno je, da smo vseskozi aktivni. V romskem naselju vodim plesne delavnice za dekleta, obiskujem tečaje plesa in se udeležujem glasbenih nastopov. Mislim, da bi morali v občinah, kjer živijo Romi, zaposliti romskega koordinatorja. Ta bi povezoval potrebe Romov in možnosti občine. Najpomembnejše pa je, da je ta oseba dejansko sprejeta med Romi in da ji Romi zaupajo

Sabina Demirović, ki je trenutno zaposlena v RIC-u Novo mesto pove: »Ko sem bila vključena v PUM, sem dobila tudi priložnost, da si pridobim NPK – romski koordinator. Na usposabljanju sem se naučila pisati vloge, življenjepis, uporabljati računalnik. Bolj podrobno sem spoznala delovanje Centra za socialno delo, Karitasa, Rdečega križa, Zdravstvenega doma. Moja zaposlitev mi zelo veliko pomeni. Skozi delo sem pravzaprav spoznala veliko novega o naši romski kulturi in navadah Romov. Želim si, da bi v romski skupnosti prišlo do napredka. S svojim delom želim prispevati k temu napredku. Vidim se v izvedbi različnih delavnic in na romskih prireditvah. Želim pomagati romskim otrokom, da zaključijo svoje izobraževanje.«

Klavdija Hudorovič je v tem letu zaposlena v OŠ Škocjan, kjer nudi učno pomoč romskim otrokom. O svojem delu pove: »Z delom sem zelo zadovoljna. Rada delam z Romi. To ni moje prvo delo. Pred leti sem bila zaposlena v RIC-u kot pomoč Romom pri socializaciji. Lani pa me je RIC povabil v usposabljanje za pridobitev NPK- romski koordinator. S pridobljenim NPK sem lažje prišla do zaposlitve. Romi me drugače sprejemajo, ker sem koordinatorka. Me bolj cenijo.«

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media