Naravovarstvo ni »modna muha«, naravovarstvo je potreba nas vseh

O pomenu naravovarstva lahko zadnje časa veliko slišimo, beremo v medijih. Kako pa o programu naravovarstveni tehnik razmišlja Nika Novak, dijakinja 4. letnika naravovarstveni tehnik na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji.

Nika, povej nam nekaj o sebi.

(smeh) To pa je težko vprašanje. Živim v Ambrusu. Doma imamo nekaj koz in zajce. Veliko prostega časa preživljam v naravi. S prijateljicami in sestro rada obiskujem različne razgledne točke v naši okolici. Rada obiskujem naravne znamenitosti v Sloveniji. To poletje sem preživela nekaj prelepih dni na Gorenjskem. Ljubezen do narave me najbolj opiše. Sprehodi me sproščajo, v njih dobim energijo za nove naloge. Sem zelo družabna, prijateljstvo in iskrenost mi veliko pomenita, rada pomagam in pomembna mi je družina. Sem aktivna v svojem domačem okolju. Sodelujem v krajevnem gledališču, pri animacijah otrok ob pustnem rajanju, v Kulturnem domu sodelujem pri petdnevnih počitniških delavnicah za mlajše. Rada delam z otroki, nastopanje mi ne dela nobenih težav. Tudi v šoli sodelujem pri različnih animacijah in predstavitvah.

Kako si se pa ti odločala za vpis na srednjo šolo? Zakaj si se vpisala v program naravovarstveni tehnik?

Ni bilo lahko. Dokončna odločitev je padla po pogovoru z mojo sestrično, ki je že končala ta program. Skozi njen opis, kaj vse zajema program naravovarstveni tehnik sem ugotovila, da se ta ujema z mojo ljubeznijo do narave. Pred tem sploh nisem bila pozorna na ta program, sploh nisem vedela da obstaja. Mislim, da se temu programu premalo daje pozornost, osnovnošolci o programu niso dovolj seznanjeni.

Zadnje čase lahko prebiramo veliko člankov na temo pomena naravovarstva. Kakšno je tvoje videnje poklica naravovarstvenik?

Veliko se piše in govori o pomenu naravovarstva in posledicah, ki so povezane z uničenjem ali rušenjem ravnovesja v naravi, vendar se drži naravovarstvenikov pečat »tečnob« in prav posebno niso priljubljeni, saj opozarjajo na napake in negativne posledice onesnaževanja in poseganja v naravno ravnovesje. V bistvu pa je čisto preprosto, če ne bomo skrbeli za podnebje, naravo, živali, ne bomo preživeli. Zato mora imeti naravovarstvenik veliko znanja, biti mora ozaveščen in predvsem močan v svojih prepričanjih.

Kako bi opisala izobraževalni program naravovarstveni tehnik?

Z vsakim letnikom sem vse bolj vesela, da sem se vpisala na ta program. Daje mi točno to, kar želim, čutim. Imamo veliko strokovnih predmetov, moj najljubši je varstvo naravnih vrednot, kjer spoznavamo invazivne vrste, zavarovana območja, biodiverziteto. Delali smo tudi v laboratoriju. Hodimo na ekskurzije in terenske vaje, udeležujemo se različnih akcij in tekmovanj. Sodelovali smo pri pripravi terena za pogozditev na Gorjancih, premeščali žabe iz cest. Veliko govorimo o pomenu podnebnih sprememb, spoznavamo zavarovana območja in različne ekosisteme. Mislim, da sem dobila na šoli veliko kvalitetnega znanja. V tretjem in četrtem letniku imamo tudi prakso na delovnem mestu. V tretjem letniku sem jo opravljala v Komunalnem podjetju Grosuplje. Delala sem v pisarni, kot pomoč pri vnašanju podatkov o opravljenem delu dimnikarske službe. Mislim, da so bili z mojim delom zadovoljni, saj sem med počitnicami dobila priložnost, da opravljam še počitniško prakso. V četrtem letu pa sem prakso opravljala na Kmetijskem inštitutu v Ljubljani, kjer deluje rastlinska genska banka. Tudi tukaj sem se naučila veliko novega. Res je, da sem skrbela bolj za pobiranje ustreznih semen, sem pa imela priložnost videti, kako potekajo analize kvalitet semen in ugotavljanje kvalitete zelenjave v naših trgovinah.

Kje pa sebe vidiš v prihodnosti?

Že nekaj časa sem odločena, da bom nadaljevala s študijem. Vpisala se bom na Pedagoško fakulteto, na dvopredmetni študijski program biologija in kemija. Za vpis moram poleg poklicne mature opraviti še 5 maturitetni predmet. Izbrala sem si biologijo. Vidim se kot učiteljica teh dveh predmetov. Ta poklic združuje točno to, kar me veseli. Vodenje otrok in skrb za naravo. Kot učiteljica biologije bom skrbela za osveščanje mladih generacij o pomenu naravovarstva.

Zapis pripravila: Tea Sulič

 

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media